Let’s talk about chems, baby!

Čtvrtek 10/8
18:00 20:00
Workshop
CZ

Svět chemsexu může být zábavný, ale je i náročný a plný rizik. Pojď si o tom promluvit. Jen tak, bez požadavků a závazků, s lidmi, kteří mají podobnou zkušenost a rozhodli se o ní mluvit. Uzavřený anonymní workshop pro lidi se zkušenostmi s chems je tady pro tebe. Tento workshop, kam se dostanou jen lidé se zkušeností s chems, plánujeme jako bezpečný prostor, kde budeme mluvit o snižování rizik, se kterými se můžeš při chemsexu setkat, ale i jen tak sdílet svou zkušenost. Přemýšlíš o větší kontrole nad užíváním, prevencí předávkování nebo zvládání dojezdů? Pak je náš workshop pro tebe. Workshopem tě provedou bývalí účastníci chemsex akcí Maroš a Vláďa a terapeutka Xenie.

Vstupem na workshop účastníci*ice deklarují, že jim je minimálně 18 let, jsou plně svéprávní*é, workshopu se účastní dobrovolně a rozumí jeho účelu, jímž je zvyšování povědomí o rizicích chemsexu a harm reduction v souvislosti s chemsexem. Účelem workshopu není svádět nikoho ke zneužívání jakékoliv návykové látky, někoho v něm podporovat, ani zneužívání jakékoliv návykové látky jinak podněcovat nebo šířit. V případě pochybnosti organizátorů*ek ohledně plnoletosti účastníka*ice si organizátoři*rky vyhrazují neumožnit vstup na workshop, a nebo účastníka*ici z workshopu vyloučit (nebude-li účastníkem*icí prokázáno jinak).

Vstup – zdarma

Přístupnost akce – pouze pro 18+

Vibe check – komorní akce (do cca 30 lidí), vyžaduje interakci s publikem nebo ostatními zúčastněnými, vnitřní prostor

Trigger warnings – chemsex, drogy, akce 18+

Moderují – Maroš, Vláďa, kteří jsou bývalí účastníci chemsex akcí, terapeutka Xénie

PořádáPrague Pride, z. s.
Jsme nevládní nezisková organizace, pro kterou je na prvním místě člověk a jeho lidská důstojnost. Respekt a rozmanitost jsou naše základní hodnoty. Věříme v demokracii a právní stát založený na úctě k lidským právům. Naším posláním je utvářet respektující a bezpečné prostředí, ve kterém mohu být LGBT+ lidé sami sebou.

Little Bali

Ve Smečkách 22