Let’s Talk About Chems, Baby!

Podpůrná skupina pro uživatele chemsexu: Sdílejme a snižujme rizika

Svět chemsexu může být zábavný, ale zároveň náročný a plný rizik. Někdy je potřeba si o tom s někým promluvit, sdílet své zkušenosti a najít cestu, jak s tím vším nakládat zdravěji.
Přijď na naši anonymní uzavřenou skupinu, na kterou se dostanou jen lidé se zkušeností s chems. V bezpečném prostředí budeme mluvit o snižování rizik, se kterými se můžeš při chemsexu setkat, ale i jen tak vzájemně sdílet zkušenosti.
Přemýšlíš o větší kontrole nad užíváním, prevencí předávkování nebo zvládání dojezdů? Pak je naše skupina právě pro tebe! Setkáš se na ní s našimi peery Marošem, Honzou a dalšími kluky, kteří mají v této oblasti osobní zkušenosti, a také s terapeutkou Xénií.

Disclaimer:
Vstupem na workshop účastníci a účastnice deklarují, že jim je minimálně 18 let, jsou plně svéprávní, workshopu se účastní dobrovolně a rozumí účelu workshopu, jímž je zvyšování povědomí o rizicích chemsexu a harm reduction v souvislosti s chemsexem. Účelem workshopu není svádět nikoho ke zneužívání jakékoliv návykové látky, ani někoho v tom podporovat, ani zneužívání jakékoliv návykové látky jinak podněcovat nebo šířit. V případě pochybnosti organizátorů ohledně skutečnosti, že účastníku*ici je minimálně 18 let, si organizátoři vyhrazují, pokud nebude účastníkem*icí prokázáno jinak, neumožnit mu*jí přístup na workshop, a nebo ho*ji z workshopu vyloučit.

Vstup – zdarma

Přístupnost akce – pouze pro 18+

Vibe check – komorní akce (do cca 30 lidí), vyžaduje interakci s publikem nebo ostatními zúčastněnými, vnitřní prostor

Trigger warnings – chemsex, drogy

Pořádá Prague Pride, z. s.
Jsme nevládní nezisková organizace, pro kterou je na prvním místě člověk a jeho lidská důstojnost. Respekt a rozmanitost jsou naše základní hodnoty. Věříme v demokracii a právní stát založený na úctě k lidským právům. Naším posláním je utvářet respektující a bezpečné prostředí, ve kterém mohu být LGBT+ lidé sami sebou.

Little Bali

Ve Smečkách 22