Tematická koncepce festivalu Prague Pride 2024

RODINA

Všichni to slovo známe.

Známe ho, i když jsme členem rodiny, a známe ho, i když rodinu nemáme.

To slovo je zbraní, disciplinárním prvkem, nástrojem k udržení struktury a řádu.

Představuje naději –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ naději na ukončení samoty, nové začátky, péči a na pokračování.

Představuje štěstí i bolest.

Rodina je náš domov, rodina jsou lidé, kteří nás zformovali a skrze které jsme se stali*y těmi, kým jsme dnes. Ať už ta cesta byla zalitá sluncem, nebo plná trnů. Rodina je soubor názorů a přesvědčení o světě a o tom, jak se věci mají dělat. U nás doma se to dělá takhle, jak u vás?

Rodina předává tradice.

Rodina jsou ti*y, které jsme si vybrali*y, aby naší rodinou byli*y. Rodina je náš pes, naše kočka, naše morče, naše rybička.

Rodina je otec, matka a děti, zní z kazatelen a poslaneckých lavic.

Podle reformátora péče o děti Zdeňka Matějčka je rodina společenstvím, kde se sdílí čas, prostor, úzkost i naděje. Kde se soužitím všichni učí pro život, kde všichni dávají i přijímají, formují svou osobnost a mají možnost zrát k moudrosti. A kde podstatnou složkou všeho je vzájemně sdílená radost.

Rodina je společenství lidí, kteří se za rodinu považují.

Queer rodiny tu byly vždycky.

A tak je v pořádku, že se bojíš a nevíš, co si o různých věcech myslet, protože jste o nich doma nikdy nemluvili*y. Přijď na náš festival a můžeme o nich mluvit společně.

Otázky, na které chceme hledat odpovědi:

Co vlastně je to rodina?
Co jsme si z rodin odnesli*y?
Jaké rodiny chceme tvořit? Chceme je tvořit? A když už je tvoříme, jak je tvořit tak, aby v nich bylo všem dobře?
Jak rodiny vznikají a jak zanikají?
Jak v rodině žít?
U nás doma se to dělá takhle, jak u vás?
Vytvářejí festivaly Pride pocit (rodinné) sounáležitosti? Jsme jedna velká queer rodina, i přes různé názorové a jiné rozepře?