Kdo jsme

Hodnoty, ze kterých vycházíme

My, kdo často ve svém volném čase nebo za minimální odměnu, vytváříme festival Prague Pride, se považujeme za hybatele*ky společenské změny. Přistupujeme se samozřejmým respektem k lidským právům, vytváříme inkluzivní prostředí a usilujeme o podporu rozmanitosti ve společnosti. Vycházíme z hodnot svobody, rovnosti a lidské důstojnosti.

Reflektujeme existenci systému společenských identit i přítomnost patriarchálního řádu a klimatického ohrožení světa , které se paralelně překrývají, a tím pádem jednotlivce znevýhodňují na více úrovních. Ve veřejném prostoru chceme proti těmto jevům bojovat péčí, vnímavostí a nízkoprahovostí, za podpory hodnot jako je inkluze, feminismus, udržitelnost či bezbariérovost.

Festival Prague Pride tvoříme jako jeden tým – profesionálně a kvalitně. Vážíme si vzájemné spolupráce, sami*y k sobě a k práci přistupujeme angažovaně, zodpovědně, s respektem, pokorou a důrazem na sdílení a sebepoznání. Vůči našim partnerům vystupujeme otevřeně a transparentně.

Gigantická duhová vlajka nesená v průvodu Prague Pride

Jsme queer a chceme měnit svět.

O FESTIVALU PRAGUE PRIDE

První ročník festivalu Prague Pride se konal v roce 2011. Před ním proběhly Pride Parades v několika jiných městech Česka, nikde se ale neproměnily v pravidelnou tradici. Prague Pride měl tuto skutečnost změnit. Prvního ročníku, který měl podobu klasického průvodu, se zúčastnilo 8 000 lidí. Od té doby účastníků přibývalo. Před pandemií navštívilo festivalový týden i s doprovodnými akcemi celkem 90 000 lidí, sobotní průvod pak 40 000.

Průvod a 100+ akcí

Festival Prague Pride není jen o průvodu městem. Celý týden, od pondělí do neděle se během něj koná 200 různých akcí. Pride Parade, Duhový průvod Prahou, je až jeho sobotním vyvrcholením. Z důvodu preventivních protiepidemických opatření jsme v roce 2020 průvod nahradili Duhovou plavbou, v roce 2022 jsme ho ale opět vrátili do pražských ulic.Dorazilo na něj rekordních 60 000 lidí.

Mezi festivalové klasiky patří nejrůznější přednášky a diskuse, filmové projekce, divadelní a taneční vystoupení, talk-shows, sportovní události, duchovní setkání a samozřejmě zábava v podobě koncertů, parties, či pikniků. Řadu akcí tvoříme sami, ostatní ve spolupráci s desítkami programových partnerů.

Srpen je náš měsíc

Festivalu Prague Pride patří první či druhý srpnový týden – tak, aby sobotní průvod připadl na druhou srpnovou sobotu. Tento měsíc jsme si vybrali z několika důvodů, i když to není „Pride month“, který tradičně připadá na červen. Díky tomuto datu se náš festival nepřekrývá s jinými velkými evropskými pridy, a tak si navzájem nejsme zbytečnou konkurencí. Srpen je zároveň měsícem školních prázdnin, takže se festivalu může mnohem pohodlněji zúčastnit také žactvo a studující.

Zahraniční účast

Nejen sobotní průvod každoročně přiláká do Prahy tisíce návštěvníků a návštěvnic ze všech koutů světa. Ze zahraničí pochází také mnoho hostů festivalu, mezi nimi například LGBT aktivista Omar Sharif Jr., zpěvačka Conchita Wurst, bývalá islandská premiérka Jóhanna Sigurðardóttir, předsedkyně nizozemské policejní organizace „Pink in Blue” Ellie Lust, nebo první transgender osoba zvolená v Evropě do parlamentu – Italka Vladimir Luxuria.

BUDOUCNOST FESTIVALU

Bude taková, jakou si ji uděláme. Podívejte se na možnosti zapojení a tvořte ho spolu s námi.