O co nám jde

Festival Prague Pride je lidskoprávní festival, který usiluje o změnu postavení LGBT+ lidí. Mezi jeho základní zásady patří respekt k lidským právům, vytváření inkluzivního prostředí a podpora rozmanitosti ve společnosti. Festival vychází z hodnot svobody, rovnosti a lidské důstojnosti.

Jsme si vědomi, že existuje systém společenských identit, patriarchální řád a klimatické ohrožení světa a že se tyto skutečnosti vzájemně překrývají a znevýhodňují tak člověka na více úrovních. Chceme proti těmto jevům prostřednictvím festivalu Prague Pride bojovat ve veřejném prostoru pomocí péče, vnímavosti a nízkoprahovosti. Vycházíme přitom z inkluzivního přístupu, feminismu, udržitelnosti a bezbariérovosti. Jsme přesvědčeni, že tyto hodnoty jsou prospěšné pro celou naši společnost. Jsme queer a chceme měnit svět.

Proč to děláme?

  • Zákon o registrovaném partnerství z roku 2006 u nás vydržel platit předlouhých 17 let, zatímco prosperující evropské státy přijímaly rovné manželství. Od ledna 2025 vstupuje v platnost zákon, který namísto skutečného manželství umožní jen partnerství a společná rodičovská práva zbytečně komplikuje.
  • Antidiskriminační zákon z roku 2009 sice chrání proti diskriminaci na základě sexuální orientace a pohlavní identifikace, ale povědomí o něm a jeho využití v praxi zůstávají nízké.
  • Trestní zákon nezahrnuje LGBT+ osoby mezi zranitelné skupiny, které by potřebovaly specifickou právní ochranu.
  • Už i Ústavní soud ČR zrušil podmínku kastrací při úřední změně pohlaví trans lidí. Čeští zákonodárci*kyně přesto nadále nejednají, aby zákon adekvátně upravili.

O co se snažíme?

  • Vytvářet tlak na politickou reprezentaci, aby přijala odpovědnost a podnikla konkrétní kroky k zlepšení situace LGBT+ lidí.
  • Vzdělávat LGBT+ lidi v oblasti jejich lidských práv a aktivizovat je, aby se přidali k našim snahám o společenskou změnu.
  • Propojovat širokou veřejnost a LGBT+ lidi, podporovat jejich vzájemné poznávání a získávat nové allies (spojence, podporovatele LGBT+ práv z řad cis hetero společnosti). Slibujeme si od toho, že se o LGBT+ lidech nemluvilo urážlivě, nešířili se o nich lži.
  • Vytvářet příležitosti k veřejným vystoupením pro queer umělectvo a obohacovat tak rozmanitost umělecké scény.

Proč je Prague Pride v srpnu?

Termín festivalu je volen vždy tak, aby sobotní průvod připadl na druhou srpnovou sobotu. Tento měsíc jsme vybrali z několika důvodů, i když srpen není „Pride month“, který tradičně připadá na červen. Díky tomuto datu se náš festival nepřekrývá s jinými velkými evropskými pridy, a tak si navzájem nekonkurujeme, naopak se můžeme vzájemně navštěvovat. V srpnu jsou školní prázdniny, takže se festivalu může pohodlněji účastnit také žactvo a studující. A nejvíc dešťových srážek v roce připadá na červen a červenec. Proto srpen!

Budoucnost festivalu

Bude taková, jakou si ji uděláme. Podívejte se na možnosti zapojení a tvořte ho spolu s námi.