Přístupnost festivalu

Přístupnost festivalu
Autor: George Becker (Pexels.com)

Bezbariérový přístup

Snažíme se, aby byl festival přístupný pro všechny. Bohužel nás limitují možnosti budov a prostorů relevantních pro pořádání našeho festivalu. Jejich přístupnost je následující:

Pride Village

Střelecký ostrov je bezbariérově přístupný výtahem. Na ostrově jsou také bezbariérové toalety v pilíři mostu (placené)

Pride House

Toto místo bohužel není bezbariérové.

Pride Life

Přístupnost jednotlivých podlaží je zajištěna bezbariérovým výtahem. K dispozici jsou také bezbariérové toalety.

Pride Café

Toto místo bohužel není bezbariérové.

Průvod

Trasa vede z Václavského náměstí, ulicí Na Příkopě, Celetnou, Staroměstské nám., ulicí Pařížská, po Čechově mostě a po schodech do Letenských sadů a na letenskou pláň. Dlouhá je asi 3 km a její velká část je dlážděná žulovými kostkami. Trasa průvodu (až ke schodům na Letnou) je bezbariérová a lze ji projet na invalidním vozíku. Vzhledem k dláždění doporučujeme asistenci.

Pod schody na Letnou bude přistaven bezbariérový autobus, který lidi se sníženou schopností pohybu a rodiny s kočárky vyveze zdarma nahoru na Letnou.

Pro ty, kdo nezvládnou ujít celé tři kilometry, jsme domluvili možnost sledovat průvod z balkonu Právnické fakulty UK. Toto řešení je alternativa k vláčku z minulých let, který letos nesmíme vzhledem k trase historickým centrem v průvodu mít. Balkon fakulty bude zpřístupněn od 13:00 do 14:30, místo se pokusíme co nejlépe označit a být také osobně k asistenci.

Tlumočení do znakového jazyka

Bohužel zatím není v našich produkčních a finančních možnostech zajistit tlumočení všech akcí na festivalu. Síly soustředíme tam, kde to má podle nás největší smysl.

Do znakového jazyka tlumočíme několik akcí. Je to například Zahájení nebo hlavní stage na Letné. Seznam tlumočených akcí najdete zde: