Bezpečnost a bezpečí na festivalu

Fotografie policisty v uniformě, která se dívá do dálky. V pozadí jsou duhové vlajky a další policisté..
Autor: Milan Mošna

Opravdu pohodová atmosféra na festivalu zavládne jen v případě, že se všichni budou cítit v klidu a bezpečně. Proto je pro nás hladký průběh všech akcí naprosto zásadní.

Příprava plánu bezpečnosti začíná dlouho před festivalem. Spolupracujeme s policií, s bezpečnostní agenturou i dalšími institucemi (třeba krajskou hygienickou stanicí). Společně nám pomáhají zajistit nejen klidný průběh sobotního průvodu, ale taky pohodu na jednotlivých festivalových místech i v ulicích Prahy. Potkáte-li na některé festivalové akci lidi v uniformách policie nebo bezpečnostní agentury, nemusíte se ničeho děsit. Jsou tam pro vaše bezpečí. Chovejte se k nim uvolněně a přátelsky, ale dovolte jim dělat jejich práci – respektujte jejich pokyny.

Jak předcházet nepříjemným zážitkům

Aby bylo všem fajn, je nejdřív ze všeho potřeba chovat se hezky k sobě navzájem. Sepsali jsme pár základních pravidel, která nám všem pomohou společně vytvořit bezpečný festival. Jsou postavena na transparentní komunikaci a nastavování hranic a platí pro všechny včetně pořadatelského týmu. Prosím, respektuj je na všech festivalových místech:

  • Respektuj druhé, jejich sexuální orientaci, genderovou identitu a její vyjádření. Neboj se zeptat, pokud si něčím nejsi jistý*á.
  • Neurážej druhé pro jejich vzhled a tělesnou konstituci.
  • Nejednej dle stereotypů a dopřej druhým prostor svobodně mluvit o jejich náboženství, sexualitě a genderu. Pokud je pro tebe jakékoliv téma nepříjemné, omluv se a odejdi.
  • Vyhni se transfobii, homofobii, bifobii, intersexfobii, … sexismu, misogynii, xenofobii a rasismu.
  • „Ne“ znamená „ne“. Respektuj to. Pokud ti někdo dá najevo, že mu*jí tvoje chování či vyjadřování není příjemné, ber to vážně. Zvlášť to platí o nevyžádaných dotecích, narážkách nebo nabídkách. Sexuální obtěžování netolerujeme.
  • Foť a natáčej jen s výslovným souhlasem. To samé platí i pro zveřejňování a sdílení fotek a videí. Neboj se zeptat a neboj se odmítnout.
  • Sex, zdraví a další osobní témata nejsou tabu, ale mysli na to, že na festivalu se pohybují různí lidé a ne všichni mají chuť se o nich bavit. Zároveň ale nebuď překvapená*ý, když během festivalu na tato témata narazíš. Jsou důležitá a není třeba se jich bát. Nastav si své vlastní hranice a řekni si, jaká máš očekávání od programu, který navštěvuješ. Neboj se odejít z míst, kde ti není příjemně.
  • Konflikt se snaž deeskalovat tím, že se empaticky zaměříš na společné řešení situace.
  • Pokud máš problém s jiným*ou návštěvníkem*cí, prosím, upozorni na to někoho z týmu Prague Pride. Poznáš ho podle pořadatelské visačky na krku.

Atmosféru na festivalu tvoříme společně a moc si vážíme toho, že si navzájem respektováním těchto pravidel pomáháme.

Preventivní opatření pro tvůj komfort

Psychickou pohodu si můžeš v Pride Village a Pride Parku obnovit návštěvou útočiště v Pride HideOUT. Je to zóna klidu, ticha a polštářů, kde se můžeš usadit stranou ruchu, dát si na chvíli špunty do uší a zavřít oči, rozptýlit přicházející záchvat paniky, případně si i promluvit s krizovým interventem*kou.

Na festivalových místech budou zdarma k dispozici kondomy značek DurexPrimeros. Nezapomeň, že vedle kondomu musíš mít i konsent.

Bezplatné anonymní testování na HIV a další sexuálně přenosné nemoci bude probíhat v Pride Village a v sobotu v Pride Parku.

V Pride Parku a na oficiální afterparty v klubu Mecca budou v sobotu harm reduction týmy, které ti nabídnou možnosti, jak minimalizovat rizika plynoucí z konzumace legálních i nelegálních psychoaktivních substancí.

Jak postupovat, když nastane problém

Pokud nějaká situace přeroste v konflikt, který tebe nebo jiné lidi ohrožuje, bez váhání kontaktuj policii – hned volej číslo 158. Policie má strategii a vlastní systém, jak ti co nejdříve pomoct a maximálně efektivně a neprodleně zasáhnout. To platí na festivalových místech i mimo festival samotný (třeba když jdeš večer z klubu).
Jestliže jsou v místě přítomní policisté a policistky, obrať se na ně. V krizi volej „Pomoc!“ anebo „Hoří!“. Na oficiálních festivalových místech také informuj pořadatele, které poznáš podle pořadatelské visačky Prague Pride. Jsou schopni policii rychle přivolat.

S problémem, který není akutním ohrožením, se obrať na pořadatelský tým. Lidi z týmu mají pořadatelskou visačku. Budou se pohybovat na festivalových akcích, v Pride Village a v Pride Parku na Letné je najdeš v infostánku Prague Pride.

Nemlč o předsudečném násilí

Během festivalu se můžeš setkat s některou formou předsudečného násilí (násilí z nenávisti) vůči LGBT+ lidem. Může jít o fyzické napadení, slovní útok, diskriminaci, nadávky na internetu a mnohé další. I závažné verbální útoky jsou trestným činem. Je důležité o těchto incidentech nemlčet, aby se o nich vědělo a společnost nežila se sladkým pocitem, že u nás se nic takového neděje.

Nemusíš jít hned na policii. Obrať se na organizaci In IUSTITIA, která vede vlastní statistiky předsudečného násilí. Lidem ohroženým a vystaveným předsudečnému násilí poskytuje v případě zájmu sociální a právní pomoc i doprovody na policii (věř, že s jejich doprovodem nahlášení činu na policejním oddělení zvládnete mnohem líp). Během festivalového týdne In IUSTITIA rozšiřuje kapacity své linky pomoci.
Jejím poradcům a poradkyním se dovoláš na telefonním čísle +420 773 177 636 (pondělí–pátek od 9.00 do 22.00, sobota–neděle od 12.00 do 22.00).

Komunikace na lince je možná v českém a anglickém jazyce. Organizaci lze kontaktovat též emailem na poradna@in-ius.cz, osobně na stánku v Pride Village nebo prostřednictvím online formuláře pro nahlášení předsudečného (nenávistného) útoku.