Bezpečnost na festivalu

Fotografie policisty v uniformě, která se dívá do dálky. V pozadí jsou duhové vlajky a další policisté..
Autor: Milan Mošna

Bezpečnost návštěvnic*íků festivalu je pro nás zásadní. Spolupracujeme s policií, s bezpečnostní agenturoudalšími institucemi. Společně nám pomáhají zajistit nejen pořádek během sobotního průvodu, ale také na dalších festivalových místech i mimo ně v ulicích Prahy.

Spolupráce na bezpečnosti má více úrovní a začíná mnohem dříve, než samotný festival. Bereme ji velmi vážně, ze strategických důvodů k ní ovšem nemůžeme sdělovat podrobnosti.

Potkáte-li v některém z festivalových míst lidi od policie a bezpečností agentury, myslete na to, že jsou tam pro vás a vaše bezpečí. Klidně se k nim chovejte uvolněně a přátelsky, ale dovolte jim dělat svou práci – respektujte jejich pokyny.

Co dělat a jak řešit…

Pravidlo číslo jedna: Vyhněte se sporům. Nikdy nevyvolávejte konflikt, a to ani slovní. Nehádejte se a situaci neeskalujte. Nenechte se vyprovokovat, raději odejděte.

Akutní ohrožení a konflikt

Bez váhání kontaktujte rovnou policii – volejte číslo 158. Policie má strategii a vlastní systém, jak vám co nejdříve pomoct a situaci maximálně efektivně a neprodleně zajistit. To platí na festivalových místech i mimo festival samotný (třeba když jdete večer z klubu).

Lze se také obrátit na policisty a policistky přítomné na místě. V krizi volejte „Pomoc!“ anebo „Hoří!“. Na festivalových místech také informujte pořadatele (mají visačku).

Problém, který není akutní

V případě problému, který neznamená akutní ohrožení, se obraťte na organizační tým. Lidi z týmu mají pořadatelskou visačku. Organizátory najdete všude možně na akcích, ale určitě také v infostánku Prague Pride (prodává se v něm také merch), který bude v Pride Village a také v Pride Parku.

Předsudečné násilí

Během festivalu se můžete setkat s některou formou předsudečného (nenávistného) násilí vůči LGBT+ lidem. Může jít o fyzické napadení, slovní útok, diskriminaci, nadávky na internetu mnohé další. I závažné verbální útoky jsou trestným činem.

Při řešení předsudečného násilí spolupracujeme se společností In IUSTITIA, která lidem ohroženým a vystaveným předsudečnému násilí poskytuje sociální a právní pomoc a doprovody na policii.

Během festivalového týdne In IUSTITIA rozšířila kapacity linky pomoci. Lidé se poradcům a poradkyním dovolají na tel +420 773 177 636 (pondělí – pátek od 9.00 do 22.00, sobota-neděle 12.00 – 22.00). Linka je v českém a anglickém jazyce. Organizaci je možné kontaktovat též emailem na poradna@in-ius.cz, osobně na stánku v Pride Village, nebo prostřednictvím přihlašovacího formuláře https://in-ius.cz/form/index.php.

Jak oznámit útok policii

Pokud se lidé rozhodnout osobně kontaktovat policii, doporučujeme, aby profesionální doprovod In IUSTITIA využili. 

Oznámení útoku policii nemá konkrétní formu a může být podáno na jakékoli policejní stanici a v jakoukoli dobu. Poskytněte policii detailní popis události, včetně informace, proč se domníváte, že jste byli napadeni z důvodu své sexuální orientace či genderové identity. Požádejte o skrytí osobních údajů. Během vaší svědecké výpovědi může být na místě váš zmocněnec a důvěrník. Neovládáte-li český jazyk, máte právo na bezplatného tlumočníka. V případě online útoku poskytněte policii printscreeny útoků včetně URL adresy konkrétního útoku. V případě fyzického napadení se zdravotními následky poskytněte policii zdravotní zprávy.

Předsudečné útoky má význam mapovat. V současné době nemá Česká republika odpovídající oficiální data, problém homofobního a transfobního násilí je tak neviditelný a právní ochrana nedostatečná. Ke změně můžete pomoci i vy oznámením (i anonymním) prostřednictvím tohoto formuláře, fungujícího v rámci projektu Rise up #ozvise.

Předsudečný útok můžete nahlásit:

  • online vyplněním formuláře od In IUSTITIA.
  • v Pride Village ve stánku #ozvise během celého festivalového týdne
  • v Pride Parku v sobotu 12. 8. na Letné v info pointu u Purple stage: Community stage.