Létáme s hrdostí!

PR článek společnosti Avio Aero, partnera festivalu Prague Pride

Ve společnosti Avio Aero jsme v červnu, který je celosvětově uznáván měsícem hrdosti, létali hrdě a budeme tak létat i nadále, 24 hodin denně, 365 dní v roce. Společnost Avio Aero si uvědomuje důležitost uznání a podpory tohoto měsíce, její zaměstnanci věří, že rozmanitost je základem inovací a pokroku. Snažíme se být pro každého domovem. Jsme hrdí na to, že jsme solidární s LGBTQIA+ komunitou. 

I letos se lidé na italských pobočkách společnosti Avio Aero zapojili do červnových průvodů s velkým nasazením, získali spoustu informací od hostů během speciálních událostí a nyní se těší na další duhovou akci v Praze. My se však s koncem června zamýšlíme nad významem těchto každoročních oslav. Jsou připomínkou pokroku, kterého LGBTQIA+ komunita dosáhla. Zároveň však upozorňují na stále trvající cestu za rovná práva a přijetí zbytkem společnosti, která LGBTQIA+ komunitu i nadále diskriminuje.

Tento rok je společnost Avio Aero již podruhé hrdým sponzorem duhových průvodů v Turíně, Neapoli a Salentu, čímž dokazuje, že její zaměstnanci jsou odhodláni podporovat inkluzi a přijímat různorodé komunity, ve kterých následně pracují a žijí. S potěšením oznamujeme, že pro letošní rok jsme rovněž sponzory projektu Prague Pride, čímž se poprvé účastníme této pozoruhodné události i v České republice. 

Na italských pracovištích společnosti Avio Aero tým lidí pro inkluzi a diverzitu zorganizoval několik duhových akcí ještě před samotnými průvody, které jsou vnímány jako vyvrcholení oslav. Tyto akce poskytly příležitost ke smysluplným rozhovorům, podpořily porozumění a vybudovaly mosty mezi zaměstnanci a LGBTQIA+ komunitou. Pozvání přijali i externí hosté, mezi které v obci Pomigliano d’Arco v Neapoli patřil i Luca Trapanese, gay a svobodný otec dívky s Downovým syndromem, kterou adoptoval v roce 2018.

„Pride je celosvětová událost. Musíme si uvědomit, že rozmanitost bude vždy bohatstvím. Je důležité každý den pracovat na posílení práv homosexuálů, a to ve všech činnostech našeho života,“ řekl Trapanese. Dále připomněl, že společnost není připravená na rozmanitost, někdy se bojí a není si jistá, jak reagovat. Podle něj stále existují lidé, kteří jsou přesvědčeni, že Downův syndrom je nakažlivou nemocí. Domnívá se, že stále musíme vzdělávat lidi o tématech postižení a rozmanitosti. 

Na pracovišti v Brindisi zase vystoupila předsedkyně Komise pro rovné příležitosti města Brindisi Anna Maria Calabrese, která působí jako silná propagátorka duhových akcí. 
„Realita společnosti Avio Aero na mě udělala velmi pozitivní dojem. Není samozřejmé, aby zaměstnavatel dal v pracovní době prostor pro školení o občanských právech. Zaměstnancům se tak mimo jiné naskýtá příležitost zamyslet se nad vlastními postoji nebo chováním, včetně předsudků, kterými jsme všichni, i když nevědomě, prosyceni,“ uvedla Calabrese s tím, že její úsilí o rozmanitost a inkluzi v Brindisi je neutuchající.

Brindisi také přivítalo Natasciu Maesi, prezidentku italské asociace Arcigay, která vystoupila během akce věnované zaměstnancům. „Jsme jen kousek před rokem nula. Zákon o občanských svazcích byl schválen v roce 2006, avšak neuznává možnost, aby páry stejného pohlaví mohly adoptovat děti. Stále chybí zákon proti diskriminaci na základě sexuální orientace a genderové identity, zákon, který by zastavil operace intersexuálních nezletilých nebo jednou provždy zakázal tzv. reparativní teorie,“ vysvětlila Maesi.

Ve slovech Maesi je kladen důraz na očekávání od zákonodárců. „Chybí nám zákony o nenávistných projevech. Je nutné, aby ve školách byly povinné vzdělávací projekty o rozmanitosti, souhlasu, afektivitě, vědomé a pozitivní sexualitě a tak podobně. Je ještě mnoho věcí, které je třeba udělat,“ pronesla Maesi s tím, že z akce společnosti Avio Aero odchází s dobrým pocitem.

„Udělali jsme důležitý krok vpřed, společně jsme zapracovali na odbourávání stereotypů a předsudků, které často přecházejí v násilí. Sdíleli jsme užitečné nástroje, jak takové předsudečné násilí rozpoznat, jak se k němu během každodenních situací a na pracovišti postavit a jak respektujícím způsobem komunikovat,” shrnula Maesi.
Ve společnosti Avio Aero věříme, že se společně můžeme i nadále učit a naslouchat všem hlasům a zkušenostem. Chceme oslavovat lidskost, která dělá naši společnost i celý svět lepším místem pro všechny.