WORKSHOP: JAK VYTVÁŘET INKLUZIVNÍ A BEZPEČNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ PRO LGBTQIA+ ZAMĚSTNANCE