Rodina: Bezpečný přístav, nebo skrytá hrozba?

Rodina by pro nás měla být v nejrůznějších životních situacích bezpečným místem, kam se můžeme obrátit a najít podporu. Co když ale je rodina prostředím plným nenávisti?
Zaměříme se na to, jak mohou nefunkční rodinné vztahy a queerfobie narušit proces uzdravení po traumatické události v kontextu queerfobního násilí. Jaké jsou alternativní zdroje podpory pro jedince žijící v těchto rodinách? Budeme hovořit také o tom, jak potřebnou podporu v rodinném kruhu poskytnout a jakou roli má tato opora v životech napadených.

Vstupné – zdarma

Přístupnost – akce je vhodná i pro náctileté

Vibe check – komorní akce (akce do cca 30 lidí), tichá akce (bez hlasité hudby, křiku apod.), možnost sezení, vnitřní prostor

Trigger warnings – queerfobie, násilí

Pride House – Kinosál

Štěpánská 35