Pride House

Střelecký ostrov 336, 110 00 Praha 1 – Staré Město
Budova naproti schodišti vedoucímu z mostu Legií na Střelecký ostrov

Na jednom z nejdůležitějších míst festivalu objevujeme nové horizonty, přinášíme aktuální témata a letos hlavně zjišťujeme, co je tradiční a co už ne. Z Pride Village je to do Pride Housu pár kroků a atmosféra přijetí a pohody je tu samozřejmostí. O dramaturgii pátečních debat se postará redakce týdeníku Respekt, diskuze povedou Silvie Lauder, Ivana Svobodová, Jindřiška Bláhová nebo Viktora Paláka.

Protože se život LGBT+ lidí neustále proměňuje, je potřeba si klást otázky a hledat na ně odpovědi. Problémy, které komunita řešila před čtyřiceti, třiceti, dvaceti nebo jen deseti lety, se liší od těch, které nás pálí teď. Proto jde Pride House s dobou. Doslova. Skrze přednášky, debaty, prezentace a workshopy tu usilujeme o zapojování lidí do debaty ve veřejném prostoru a zvyšujeme občanskou angažovanost. Letos budeme rozvíjet téma tradic, které vnímáme jako lidmi vytvořené instituce. Tradice tu zkrátka jsou, aby zajistily, že určité společenské jevy budou fungovat. Je proto potřeba o nich přemýšlet a zjišťovat, zda lidskému společenství doopravdy slouží, nebo zda jen utlačují určité skupiny a možnost jednotlivců žít plně bez strachu a omezování. Jaké vztahy máme navazovat, jakou roli ve společnosti máme zaujímat, jak mají vypadat naše těla? Jak vypadá „správný” queer, trans či nebinární člověk? Na tyto a další otázky budeme hledat odpovědi. A vy nám s tím můžete pomoct.

Přístupnost: Střelecký ostrov je bezbariérově přístupný výtahem a na ostrově jsou placené bezbariérové toalety. Budova Pride Housu ale bohužel není bezbariérová.

V Pride Housu se nacházejí dva sály – malý a velký. Přesný plánek a rozpis akcí v nich najdete na místě u vchodu do Pride Housu.

Program Pride House je podpořen nadací Rosa Luxemburg Stiftung, e.v.

Úterý 8/8

Středa 9/8

Čtvrtek 10/8

Pátek 11/8