Queer vzdělávání a podpora v dětských kolektivech

Pracujete s žactvem ve školství nebo s dětmi na kroužku? Jezdíte jako vedoucí na tábor nebo vedete skautský oddíl? Ovlivňujete svými názory své okolí? Rády s vámi budeme sdílet své zkušenosti a znalosti z oblasti queer témat. Probereme, jak bezpečně otevřít téma a mluvit o něm s dítětem. Jak ho preventivně vnášet mezi děti. Jaké konkrétní aktivity a techniky lze při této příležitosti využít. A hlavně, jak osvětlit důležitost tématu kolegům a kolegyním s negativním přístupem.

Hostky
Kateřina Štiplová – studentka psychologie
Františka Keprtová – vystudovala sociální práci na Karlově univerzitě.
Kateřina a Františka v organizaci Magdaléna mluví s dospělými i dětmi ve školách o různých tabuizovaných tématech. Pohlavní identita a sexuální orientace jsou podle nich teď rozhodně na pořadu dne.

Moderuje
Aneta Zápotocká – odborná ředitelka prevence a vzdělávání

Vstupné – zdarma

Přístupnost – akce je přístupná se psem, bezbariérová

Vibe check – komorní akce (cca do 30 lidí), vyžaduje interakci s publikem nebo ostatním účastnictvem, možnost sezení, vnitřní prostor

Pride Life – Divadlo

Karoliny Světlé 286/18