Podporující a bezpečná škola – metodika pro školy k práci s trans a genderově rozmanitými dětmi

Přijď se dozvědět informace o nově připravované metodické příručce pro základní a střední školy k práci s transgender a genderově rozmanitými dětmi a studujícími. Představíme způsoby, jakými lze ve školách pro tyto děti a mládež zajistit bezpečné prostředí.

Vzhledem k nárůstu duševních problémů a snaze věnovat se více a kvalitněji tématu wellbeingu považuje ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy za zásadní vytvořit materiál, který může školám pomoci vytvářet bezpečné prostředí pro všechny včetně dětí, které jsou genderově nekonformní nebo například řeší téma tranzice. Cílem metodické příručky je, aby odborná veřejnost a odpovědné osoby měly v prezentovaných oblastech aktuální a relevantní informace, na jejichž základě mohou činit kvalifikovaná rozhodnutí.

Metodika poskytuje informace k oblastem duševního zdraví, podpory bezpečného prostředí ve školách, tématu studujících, kteří prochází tranzicí, ale nabízí i celou řadu relevantních a aktuálních odkazů na materiály nebo organizace, které mohou být školám nápomocné. Dále se metodika věnuje i právním aspektům spojeným s tématem genderu a tranzice a řeší také, jak se vypořádat s rozličnými mýty a dezinformacemi.

Moderuje
Johanna Nejedlová – zakladatelka organizace Konsent, členka výkonného výboru České ženské lobby a redakční rady Deníku N

Hostující
Pavla Doležalová – Národní ústav duševního zdraví
Viktor Heumann – Transparent
Agáta Hrdličková – Jules a Jim
Václav Prais – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, panel mládeže – poradní orgán složený z lidí ve věku 15–26 let
Vítězslav Slíva -Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, oddělení strategií

Vstupné – zdarma

Přístupnost – akce je vhodná i pro děti a náctileté

Vibe check – tichá akce (bez hlasité hudby, křiku apod.), možnost sezení, vnitřní prostor

Trigger warnings – šikana, duševní zdraví, sebevražednost

Pride House – Galerie

Štěpánská 35