Manželství stejnopohlavních párů v pohledu dnešních teologií

Do debaty o manželství zasahují svými názory také představitelé*ky církví. Jejich postoje ale nejsou jen odmítavé, například Starokatolická církev v České republice a Českobratrská církev evangelická přijaly možnost požehnat stejnopohlavním párům.

Výrazně otevřenější přístup je patrný v sousedním Německu, kde v roce 2023 zpřístupnila synoda katolických biskupů žehnání pro stejnopohlavní páry i pro věřící, kteří po rozvodu uzavřou další sňatek. Rozhodnutí je spojeno se změnou v etice vztahů, jejich kvalitu již neurčuje schopnost přivádět na svět potomky nebo anatomické uzpůsobení. Důležitější je dobro, které ze vztahu pramení.

O žehnání a manželství v pohledu současného křesťanského učení bude mluvit profesor morální teologie Stephan Goertz z univerzity v Mohuči, autor publikací k tématu proměny pohledu morální teologie na partnerské vztahy.

Přednáška bude tlumočena z němčiny do češtiny.

Moderuje
Jaroslav Reichl Lorman

Host
Dr. Stephan Goertz – profesor morální teologie na univerzitě v Mohuči, autor publikací k tématu proměny pohledu morální teologie na partnerské vztahy

Vstupné – zdarma

Přístupnost – akce je vhodná i pro náctileté, bezbariérová

Vibe check – tichá akce (bez hlasité hudby, křiku apod.), možnost sezení, vnitřní prostor

Pride House – Kinosál

Štěpánská 35