Kam pokročila LGBTQ+ psychologie v Česku?

Jak se promítá stále značně přehlížená oblast duševního zdraví LGBTQ+ lidí do praxe?
Proč je důležitý afirmativní přístup v terapeutické práci s LGBTQ+ lidmi a jak taková práce vypadá? Kam směřuje česká LGBTQ+ psychologie a jakých pokroků dosahuje v Česku?
S jakými problémy se setkávají mladí LGBTQ+ lidé a jak jim s nimi co nejlépe pomoci?
Proč je důležité se věnovat LGBTQ+ tématům v rámci výuky budoucích psychologů a psycholožek? Jak vypadají podpůrné skupiny pro rodiče LGBTQ+ dětí a mladistvých?

Na tyto a mnoho dalších témat z oblasti LGBTQ+ psychologie společně odpoví náš panel diskutujících. Přijď s námi diskutovat a něco nového se dozvědět.

Hosté
RNDr. Michal Pitoňák, Ph.D. – předseda Queer Geography, vedoucí sekce Psychologie genderové, sexuální a vztahové rozmanitosti v ČMPS, vedoucí sekce Duševní a veřejné zdraví sexuálně a genderově rozmanitých lidí v NUDZ

Mgr. Miroslav Šubrt – psychoterapeut, vedoucí intervizí pro terapeuty pracující s LGBTQ+ klienty, zástupce vedoucího sekce Psychologie genderové, sexuální a vztahové rozmanitosti v ČMPS

Mgr. Jana Soukupová – odborná garantka poradny Sbarvouven.cz, vedoucí podpůrné skupiny pro rodiče LGBTQ+ lidí, členka týmu školního poradenského pracoviště na Gymnáziu Na Zatlance

Bc. Václav Jehlička – student 1. ročníku navazujícího magisterského studia psychologie, člen Queer Geography, zakládající člen předmětu LGBTQ+ na katedře psychologie FFUK

Vstupné – zdarma

Přístupnost – akce vhodná i pro náctileté

Vibe check – tichá akce (bez hlasité hudby, křiku apod.), možnost sezení, vnitřní prostor

Trigger warnings – v rámci akce o tématech v oblasti LGBTQ+ psychologie budeme pojednávat citlivě

Pride House – Sál v 5. patře

Štěpánská 35