Ekumenická bohoslužba

Neděle 13/8
14:00 15:00
Setkávání
CZ

Na již tradiční ekumenické bohoslužbě budeme sdílet radost ze společně stráveného času a připomeneme si, že nesmíme ztrácet naději a odhodlání: Má smysl vytrvat a snažit se o zlepšení podmínek života LGBTQ+ lidí v České republice. Tohle úsilí přineslo už mnoho dobrého, ale rozhodně nejsme na konci cesty. Během našeho putování může být víc než nápomocná duchovní opora, o které nám vypráví dlouhá tradice křesťanské spirituality, například slova Františka z Assisi: „Požehnej, Pane můj, mé snaze přímé, víc než být potěšen, chci těšit jiné, víc než být pochopen, druhé chci chápat, víc, než být milován, chci lásku dávat.“

Vstupné – zdarma

Vibe check – možnost sezení, vnitřní prostor

PořádáLogos
Logos je ekumenické společenství věřících s odlišnou vztahovou orientací a rodovou identitou, jejich rodin, příbuzných či přátel. Logos je společenství otevřené, respektujeme osobnost lidí, kteří k nám přicházejí, a to jak z hlediska jejich duchovního života, tak i z hlediska jejich identit.