ADP: Diverzita, rovnost a inkluze

PR článek společnosti ADP, partnera festivalu Prague Pride

Ve společnosti ADP víme, že inkluzivní prostředí, které oceňuje různé perspektivy, kultivuje nejlepší nápady. Neustále se snažíme vytvářet prostor, kde si ceníme a vážíme každého pro svou individualitu. Proto je pro nás diverzita, rovnost a inkluze (DE&I) pilířem naší jedinečné kultury a obchodním imperativem. Naši spolupracovníci odrážejí komunity, ve kterých žijeme a pracujeme, a klienty, kterým sloužíme. Věříme, že tyto principy jsou zakotveny v celém podnikání společnosti ADP, od našich zásad až po naše produkty.

Vítáme všechny bez ohledu na rasu, etnický původ, národnost, věk, sexuální orientaci, genderovou identitu a její vyjádření, status veterána či zdravotní postižení. Spolupracovníci od juniorní úrovně až po výkonné vedení mají hluboký pocit sounáležitosti. 
Chcete-li se dozvědět více, navštivte naše webové stránky. Těšíme se, že vás přivítáme v ADP!