Život jako transmasc

Setkání je zaměřeno na osoby, které nejsou cis a prezentují se maskulinně. Na úvod promluví pár transmaskulinních řečníků o svých zkušenostech, zážitcích a problémech spojených se svou identitou. Následně dají publiku možnost zapojit se do diskuze.

Cílem je promluvit nahlas o důležitých problémech, s kterými se transmaskulinní lidé potýkají, a ukázat, že jsme vlastně jedna velká rodina. Chceme také vyzdvihnout rozmanitost tohoto spektra a dokázat, že jsme všichni validní. Transmaskulinní lidé nemají dostatek reprezentace a pozornosti. Pojďme to změnit!

Pořádá
Queer & Trans Youth CZ

Vstupné – zdarma

Přístupnost – akce je vhodná i pro náctileté, pouze pro osoby do 30 let

Vibe check – vyžaduje interakci s publikem nebo ostatním účastnictvem, možnost sezení, vnitřní prostor

Trigger warnings – transfobie, misogynie, rasismus, homofobie, dysforie, medikální diskriminace na základě pohlaví a genderu, konverzní terapie

Pride Youth – Sál

U Sovových mlýnů 134/1