Queerology. Sexuální ideologie

Seminář se do hloubky podívá na historické základy a sociokulturní konstrukci sexuality. Budeme zkoumat vzájemné působení historických souvislostí, mocenské dynamiky a společenských norem při utváření vnímání sexuální identity. Účastnictvo se zapojí do kritického diskurzu ohledně vývoje sexuálních ideologií a jejich dopadů na současnou politiku. Akce zahrnuje teoretickou část i moderovanou diskuzi, obojí v ruském jazyce.

Moderuje
Lara Forbes – vedoucí rusky mluvící LGBTQ skupiny Vměstě

Hostka
Christina Ilina – členka Vměstě a pořadatelka webinářů Queerology

Vstupné – zdarma

Přístupnost – pouze pro 18+

Vibe check – komorní akce (akce do cca 30 lidí), tichá (bez hlasité hudby, křiku apod.), vyžaduje interakci s publikem nebo ostatním účastnictvem, možnost sezení, vnitřní prostor

Trigger warnings – sexualita

Pride Life – Dřevák

Karoliny Světlé 286/18