Queer origami workshop

Společně prozkoumáme umění origami a jeho využití v queer kultuře. Workshop využívá terapeutických účinků procesu tvorby origami, mezi které patří rozvoj jemné motoriky a soustředění. Skládání papíru, byť vyžaduje značnou snahu, pomůže uvolnit stres, přinese potěšení z manuální činnosti a radost z úspěchu. Skupinová práce na společném modelu origami umožní sdílet dovednosti a pocity, posílí spolupráci, pohodu a pocit sounáležitosti.
Jazykem akce je angličtina a ruština.

Moderuje
Lara Forbes – vedoucí Vměstě (skupina rusky mluvících LGBTQ v České republice)

Hostka
Svetlana Gladysheva – spoluzakladatelka Vměstě

Vstupné – zdarma

Přístupnost – akce je vhodná i pro náctileté

Vibe check – komorní akce (akce do cca 30 lidí), tichá (bez hlasité hudby, křiku apod.), vyžaduje interakci s publikem nebo ostatním účastnictvem, možnost sezení, vnitřní prostor

Pořádá
Vměstě – skupina rusky mluvících LGBTQ v České republice

Pride House – Galerie

Štěpánská 35