Přednáška o queer teorii, homokolonialismu a otázkách moderní LGBT+ politiky

Co je queer teorie? Jak se liší od LGBT+ politiky ? A kdo jsou Cynthia Weber, Jasbir Puar a Gloria Anzaldua? V této přednášce probádáme průsečík queer teorie, intersekcionálního feminismu a postkolonialismu. Zajímá nás zkoumání pojmů jako heteronormativita, homonormativita, esencialismus a pinkwashing. Chceme se podívat na historická hnutí za LGBT+ práva, otázky moderní LGBT+ politiky a to, do jaké míry „západní“ LGBT+ prostory, skupiny a identity jdou na ruku především bílým, cis gayům ze střední třídy.

Přednáška bude trvat jednu hodinu a její součástí bude krátký úvod do kritické teorie i historie hnutí za práva LGBT+ lidí a zmíní i současné případy, které posouvají práva LGBT+ lidí ve světě dopředu nebo je naopak blokují.
Přednáška je otevřená všem, bude probíhat v angličtině a nevyžaduje žádné předchozí znalosti o tématu. Po skončení přednášky bude otevřený prostor pro dotazy a diskuzi.

Moderuje
Mathilde Sandahl – zakladatelka a ředitelka organizace Pangea, vášnivá aktivistka, organizátorka, spisovatelka a feministická teoretička

Vstupné – zdarma

Přístupnost – akce je vhodná i pro náctileté, bezbariérová, akce probíhá v angličtině

Vibe check – tichá akce (bez hlasité hudby, křiku apod.), možnost sezení, vnitnřní prostor

Trigger warnings – zmínky o rasismu, sexismu, homofobii, válce a násilí

Pride Café

Betlémské náměstí 1