Komentované matiné k výstavě Karola Radziszewského: To se nikdo nedoví / Nobody’s Gonna Know

Komentovaná prohlídka výstavy Karola Radziszewského: To se nikdo nedoví / Nobody’s Gonna Know v Galerii SVĚTOVA 1 s kurátorem a historikem umění Ladislavem Jacksonem. Součástí matiné bude sklenka mimosy/nealko drink.

Karol Radziszewski se dlouhodobě věnuje zaznamenávání a připomínání příběhů queer lidí ve střední a východní Evropě. Radziszewski pro výstavu vytvořil několik nových audiovizuálních děl a instalací, které vycházejí ze sbírek pražské Společnosti pro queer paměť. Jako ústřední téma zvolil moment skrývání a utajování, který ale nemusí vždy představovat queer trauma, tragiku nebo selhání. Radziszewski si vybral několik příběhů z queer sbírek a archivu, které nechává diváctvu odtajnit a odkrýt.

Počet účastníků*ic je omezen na dvacet.

Vstupné – zdarma

Přístupnost – pouze pro 18+

Vibe check – komorní akce (akce do cca 30 lidí), tichá akce (bez hlasité hudby, křiku apod.), vyžaduje interakci s publikem nebo ostatním účastnictvem, pouze stání, vnitřní prostor

Trigger warnings – represe queer lidí před rokem 1989, sexuálně explicitní materiál

Galerie SVĚTOVA 1

Světova 523/1