Jak vznikají předsudky

Snad každý si s sebou neseme nějaké předsudky, aniž bychom si je vůbec uvědomovali – o konkrétních lidech, o smyslu života, o věcech, které nás obklopují, nebo dokonce o tom, co můžeme nazvat slovy Bůh, transcendentno, vesmírná energie, prapodstata bytí… Možná taky sami předsudkům čelíme proto, že jsme, jací jsme.

Jak se vytváří taková představa a předsudek? Co všechno může představy a předsudky ovlivňovat? Můžeme například to něco nazvané slovem „Bůh“ vidět, vnímat, znát… i jinak, než jak nám to nabízí naše představa? Ovlivňuje to, kým je pro člověka Bůh, i odlišná citová orientace či genderová identita? Jak mají daleko k sobě představa a předsudek?

O tom všem se můžeme bavit a interaktivně tato témata zkoumat. Zároveň zkusíme ochutnat ovoce ze stromu poznání dobrého i zlého (podobně jako Adam a Eva) a vyzkoušet onen stav, kdy některé věci už nelze vrátit zpět…

Moderuje
Zdeněk Turek
– kazatel ČCE, člen výboru LOGOS ČR, působící ve vězeňské duchovenské péči

Vstupné – zdarma

Přístupnost – akce je vhodná i pro náctileté, pouze pro osoby do 30 let

Vibe check – komorní akce (akce do cca 30 lidí), vyžaduje interakci s publikem nebo ostatním účastnictvem, vnitřní prostor

Pride Youth – Sál

U Sovových mlýnů 134/1