Breaking Free: o toxických vztazích a sebepoznání

Přijď na intimní a intenzivní setkání „Breaking Free“, kde společně otevřeme téma toxických vztahů – nejen ve vztazích milostných, ale i přátelských a rodinných. Do rodin se narodíme, ale postupem času si volíme i své nové rodiny, ať už v rámci kamarádství nebo partnerských vztahů. Můžeme se ale dostat do situací, kdy se rodiny pro nás stávají toxické, nebo dokonce my sami se chováme toxicky.

Toxické vztahy mohou mít mnoho podob a často se do nich dostáváme nevědomky. Cílem setkání je poskytnout bezpečný prostor, ve kterém můžeme popsat své příběhy a sdílet vlastní zkušenosti.

Budeme společně probírat různé situace a přemýšlet, jak rozpoznat a opustit ty, které nám škodí, a necítit se přitom provinile. Často se totiž stává, že v toxických vztazích zůstáváme a nenastavíme si hranice, protože se bojíme, že jsme ten problém my.

Co můžeš očekávat?

  • Sdílení osobních zkušeností v bezpečném a podporujícím prostředí
  • Diskuze o nástrojích a technikách z terapie, které pomáhají rozpoznat a řešit toxické situace
  • Interaktivní činnosti, jako je psaní reflexí a skupinové diskuse, které nám umožní hlouběji se zamýšlet nad vlastními zkušenostmi
  • Rady, jak si budovat zdravější vztahy a chránit své emocionální a mentální zdraví
  • Jak budovat zdravé vztahy

Toto setkání je určené pro každého, kdo se chce dozvědět více o tom, jak o sebe pečovat v rámci mezilidských vztahů a jak činit rozhodnutí, která jsou nejlepší pro jeho osobní blahobyt.

Nauč se žít tak, abys dokázal*a pracovat s toxickými lidmi, situacemi a hlavně sám*sama se sebou.

Setkání vede
Klára Kišová – má za sebou dva roky terapie, spoustu toxických vztahů a vyléčené mánie z vlastního toxického chování
IG: @klariiina_kis

Vstupné – zdarma

Přístupnost – akce je vhodná i pro náctileté, přístupná se psem, bezbariérová

Vibe check – komorní akce (akce do cca 30 lidí), tichá akce (bez hlasité hudby, křiku apod.), vyžaduje interakci s publikem nebo ostatním účastnictvem, možnost sezení, vnitřní prostor

Trigger warnings – sdílení vlastních zkušeností může být náročné. Situace, které uslyšíme od ostatních nebo sami sdílíme může mít v danou chvíli nebo později dopad na naší psychiku.

Pride Life – Dřevák

Karoliny Světlé 286/18