Experimental Art and Theater Storytelling Workshop: Storytelling for Empowerment

Tento workshop nabídne platformu pro ztvárnění osobních příběhů prostřednictvím experimentálních kreativních médií. Účastnictvo bude mít možnost prozkoumat abstrakci, pohyb, experimentování, surrealismus, podvědomí, sny, pocity a řadu dalších aspektů vizuální stránky i vlastního já a započít tak vnitřní dialog, proces sebepoznání a některé z výše uvedených nástrojů využít v procesu uzdravení.

Workshop je součástí výzkumné práce zaměřené na využití experimentálních kreativních médií k posílení wellbeingu jednotlivců i komunit. Výzkumná zpráva bude publikována v knize „Výzvy v médiích a storytellingu“.

Soukromí a anonymita účastnictva budou respektovány. Workshop je určen účastnictvu ve věku 18–30 let, komunikačním jazykem bude čeština i angličtina. Občerstvení a výtvarné potřeby budou zajištěny.

Moderuje
Masa Hilcisin – LGBTQ+ aktivistka, hlavní lektorka oboru Creative Media Production na Prague City University, vizuální umělkyně a pedagožka, která pracuje s komunitami v Evropě, Indii a Mexiku
Azadeh Kangarani – divadelní režisérka, herečka a dramatička, absolventka DAMU, která píše a hraje autobiografické hry a jezdí s nimi na festivaly do Prahy a New Yorku

Vstupné – zdarma

Přístupnost – pouze pro 18+, pouze pro osoby do 30 let, akce je přístupná se psem, tlumočena do českého znakového jazyka

Vibe check – tichá akce (bez hlasité hudby, křiku apod.), možnost sezení, vnitřní prostor

Trigger warnings – jsou sdíleny osobní příběhy, v některých se mohou objevit témata násilí a podobné

Pride Youth – Sál

U Sovových mlýnů 134/1