Caution Hot

Výstava současného umění je jednou z novinek letošního festivalu Prague Pride. Svá díla představí osm autorských osobností, od začínajících tvůrců*kyň po etablovaná jména oceněná Cenou Jindřicha Chalupeckého. Budeš mít skvělou příležitost seznámit se s tvorbou Michala Durdy, Jana Duriny, Barbory Kleinhamplové, Marie Lukáčové, Jana Matýska, Ezry Šimek, Marka Thera a Jara Vargy.

Různorodé přístupy, média i náměty prezentované na výstavě Caution Hot spojuje ústřední téma rodinných kořenů, domova, sebepřijetí a formování osobní identity. Umělectvo různých identit nabízí šíři autentických a osobních pohledů, která nevyhnutelně a záměrně přesahuje obvyklou nálepku queer umění. Kurátoři Matěj Forejt a Pavel Liška tak téma rodiny, na které se letošní festival zaměřuje, představují v mnohovrstevnaté perspektivě překračující zaběhnuté, konzervativní chápání tohoto pojmu.

Některá z vystavených děl budou k vidění vůbec poprvé v Praze, jiná dost možná naposledy. A některá vznikla přímo pro tuto výstavu.

Přijmi pozvání na pondělní vernisáž a/nebo úterní komentovanou prohlídku!

Kurátoři
Matěj Forejt – kurátor a výtvarný publicista. Současné umění komentuje v recenzích a rozhlasových příspěvcích. V roce 2019 obdržel Cenu Věry Jirousové v kategorii mladých kritiků umění, v roce 2022 byl nominován na Česko-německou novinářskou cenu. Jako kurátor se rád zaměřuje na vystavování pohyblivého obrazu a animace. Byl spoluautorem výstav Animace 70 a One-to-one: Výzvy bílé krychle v Galerii UM, společně s Pavlem Liškou se podílel na vzniku výstavy Meda – Ambasadorka umění v Museu Kampa. Jako editor připravil knihu Umění z NDR: Dědictví na obtíž?. Spolupracoval také na vzniku publikací Mapování pohyblivého obrazu: Média, aktéři a místa v českém prostředí, Cesta do pravěku: Dobrodružná věda nebo Ex-pozice: O vystavování muzejních sbírek umění, designu a architektury.

Pavel Liška – kurátor a v současné době pracuje v Muzeu umění a designu Benešov (MUD*). Ve své práci se zaměřuje na umění druhé poloviny dvacátého století. Realizoval výstavy v Museu Kampa (Meda – Ambasadorka umění),Galerii UM (Konfliktní dům?) nebo Českém centru Berlín. Jako editor a spoluautor připravil společně s Robinem R. Mudrym mezioborovou antologii TEXTile Manifestoes, která spřádá nejrůznější otázky spojené s textilním uměním, módou, textualitou a vetkává je do širších politických, sociologických, filosofických a umělecko-historických souvislostí. Dále publikoval řadu doprovodných katalogů k výstavám v Museu Kampa a v MUD*.

Vstupné – zdarma

Přístupnost – akce je vhodná i pro náctileté

Pride Gallery

Vodičkova 707/37