Vynalézání tradic: pojem tradice pohledem sociální vědy

Proč se dnes tolik přeme o tradice a o to, co je tzv. normální? Zora Hesová z FFUK povede debatu se socioložkou Kateřinou Nebdálkovou z Masarykovy univerzity v Brně. Cílem bude zkoumat pojem tradice a normálnost z pohledu společenských věd a vyzve nás, abychom se nad ožehavými fenomény zamysleli. Tradice jsou, na rozdíl od zvyklostí, moderní jev. Živá tradice se udržuje neustálou aktualizací a přetvářením, adaptací. Paradoxní je, že jev poukazuje něco neměnného a daného. Příbuzným tématem jsou normy – všeobecně přijímané a společností vynucované způsoby jednání. Dokud určité normy fungují, není třeba je bránit. Jakmile přestávají být samozřejmé, automaticky platné, máme tendenci je vysvětlovat a zanášet do právních norem např. v podobě zákonů, předpisů atd. Potom kolem nich vznikají konflikty. Tzv. tradiční rodina je jedním z příkladů, kterému se budeme věnovat. Debata začne krátkými vstupy přednášejících a bude pokračovat společnou debatou.

Vstupné – zdarma

Přístupnost akce – vhodná i pro náctileté, bezbariérová, přístupná se psem

Vibe check – komorní akce (do cca 30 lidí), tichá (bez hlasité hudby, křiku apod.), vyžaduje interakci s publikem nebo zúčastněnými, možnost sezení, vnitřní prostor

Moderuje – Zora Hesová

Hostka – Kateřina Nedbálková, socioložka z FSS Masarykovy univerzity Brno

PořádáZora Hesová, FF UK
Ústav politologie, FF UK: Projekt OLIPOL zkoumá dopady společenské polarizace na měnící se pojetí lidských práv. Klade si za cíl identifikovat zdroje polarizačních témat, jejich genealogii, aktéry a praktiky, navíc analyzovat dynamiku polarizujících událostí s ohledem na jejich dopady v oblasti konstrukce tzv. Druhých. Spolupracuje s organizací Nesehnutí na vývoji inovativních vzdělávacích nástrojů pro omezení negativních důsledků polarizace a udržení konsensu o nedotknutelnosti lidských práv.

Pride House – Velký sál