Trans* lidé mohou procházet tranzicí netradičně – a je to v pořádku

V rámci panelové diskuze rozkryjeme pestrost genderového spektra. Pozvané osoby promluví o svých genderových identitách a o vztahu ke svému tělu skrze svůj gender. Cesta medicínské tranzice může být různorodá a potřeby, které trans* osoby mají, se mohou lišit. Některým z nich stačí hormonální terapie, jiné podstoupí i operativní zákroky, další naopak nepotřebují lékařskou intervenci vůbec. Stát klade mnoho podmínek pro úřední změnu pohlaví včetně kastrace. Ne každý člověk ale o takový zásah do svého těla stojí nebo je ochoten ho podstoupit. Bude se zde hovořit mimo jiné o tom, jak kdo takovou podmínku vnímá.

Vstupné – zdarma

Vibe check – tichá akce (bez hlasité hudby, křiku apod.)

Trigger warnings – nucené zásahy do tělesné integrity (kastrace)

Moderuje
Lenka Králová, povoláním softwarová vývojářka, je členkou výboru spolku Trans*parent, který se zasazuje o lepší život trans lidí v ČR. V roce 2020 založila na YouTube pořad V Tranzu, jehož celková sledovanost už překročila milion zhlédnutí. Formou zábavné talkshow s hosty představuje veřejnosti každodenní život trans* lidí v ČR a inspiruje ty, kteří se k tranzici odhodlávají. Kromě svého pořadu se Lenka často vyjadřuje k trans tématům v médiích.

Hosté
Matty Oaks
Matthias Oaks (on*i) je nebinární queer osoba, především se zabývá trans aktivismem v organizaci Trans*parent. V Trans*parentu působí jako součást výboru a pořádá osvětové přednášky na školách. Ve svém neaktivistickém čase se zabývá studiem učitelství chemie. Dále spoluzaložili studentský queer spolek Spektrum.

Antonín Zhořec
Antonín Zhořec (on/jeho) je queer aktivista a koordinátor budování komunity v Amnesty International. Ve svém aktivismu se zaměřuje na kvíření, na genderově inkluzivní jazyk a intersekcionální feminismus. Studuje hispanistiku na FFUK, věnuje se psaní poezie a účastní se autorských čtení. Genderově se nachází na pomezí mezi čistě mužskou trans identitou a nebinaritou.

Marian Staffen
Marian Staffen (on/jeho) má nejraději poetické a intersekcionálně feministické kvíření. Jinak je smržovský rodák v současné době praktikující v Praze. Nedostudovaný bohemista, nedostudovaný fonetik, dostudovaný, ale nepraktikující markeťák přese všechnu snahu oběma nohama na zemi. Malý aktivista, velký hospodář, básník a kolážista na půl úsudku, no a kvíře, že je to k nevíře!

Jiří Procházka
Jiří Procházka je poradenský psycholog zaměřený především na oblast partnerství, manželství, rodiny a mezilidských vztahů. Jako psychoterapeut se ztotožňuje s humanistickou a feministickou psychoterapií. Poskytuje individuální, párové a rodinné konzultace. Ve své praxi se ve značné míře věnuje genderové, sexuální a vztahové diverzitě. Je členem České asociace pro psychoterapii, Asociace manželských a rodinných poradců České republiky a Genderové expertní komory České republiky.

PořádáAmnesty InternationalTrans*parent (společná akce obou organizací)

Amnesty International je dobrovolnické, politicky nestranné a nezávislé hnutí lidí, kteří bojují proti bezpráví i nesvobodě a usilují o dodržování lidských práv po celém světě.

Trans*parent usiluje o podporu transgender, nebinárních a intersex osob, prosazování jejich práv i o pozitivní a společenské změny v jejich prospěch v ČR.

Pride House – Velký sál