Stan queer mytologie

Mary Palencar pochází z Baltimoru, ale posledních pět let žije v České republice. Zabývá se queer uměním a ve své tvorbě se zaměřuje na dětství a mýty. Vytváří tak prožitková díla, v nichž vyjadřuje názor, že by tato témata měla být přijímána, nikoli zavrhována. Protože se Palencar zabývá queer tematikou napříč historií a tím, jak ji zpracovávaly právě mýty a legendy, odpovídá její tvorba tématu letošního Prague Pride, kterým jsou tradice. Rozmanitost lidské sexuality a genderu není ničím novým a objevuje se i v nejstarších příbězích dochovaných v písemných pramenech. Palencar tyto příběhy proměňuje ve vizuální a prostorový zážitek. Panely s jednotlivými příběhy budou uspořádány tak, aby byl vytvořen prostor, ve kterém návštěvníci*ce zažijí příjemný pocit odpočinku a relaxace.

Vstupné – zdarma

Přístupnost akce – vhodná i pro děti a náctileté, přístupná se psem

Vibe check – tichá akce (bez hlasité hudby, křiku apod.), možnost sezení, venkovní prostor

PořádáPrague Pride
Jsme nevládní nezisková organizace, pro kterou je na prvním místě člověk a jeho lidská důstojnost. Respekt a rozmanitost jsou naše základní hodnoty. Věříme v demokracii a právní stát založený na úctě k lidským právům. Naším posláním je utvářet respektující a bezpečné prostředí, ve kterém mohu být LGBT+ lidé sami sebou.

Pride Village – Doprovodný program