Rozbít ,,tradici”, aneb proč zrušit podmínku kastrace trans* lidí

S jakými tématy přicházejí trans* lidé za lékaři a lékařkami a co v procesu medicínské tranzice skutečně potřebují? V rámci panelové diskuze promluví odborníci*ice o tom, co v současné době stát vyžaduje pro úřední změnu pohlaví, a uvedou tyto informace do kontextu se svou každodenní lékařskou praxí. Budou hovořit mimo jiné o podmínce kastrace, která nijak neovlivňuje podobu pohlavních orgánů osob, které tranzicí procházejí, a pouze zapříčiňuje neplodnost. Taková podmínka je v rozporu s tělesnou integritou trans* lidí. V rámci diskuze se dozvíte, proč by podle lékařů a lékařek měla být sterilizace trans* lidí pouze možností, kterou si mohou sami zvolit, a nikoliv povinností.

Vstupné – zdarma

Vibe check – tichá akce (bez hlasité hudby, křiku apod.)

Trigger warnings – nucené zásahy do tělesné integrity (kastrace)

Moderuje – Mgr. Viktor Heumann

Hosté*ky – MUDr. Pavel Turčan, PhDr. Pavla Doležalová, Ph.D., MUDr. Petra Vrzáčková a MUDr. Pavel Tomeš

PořádáTrans*parent, Amnesty International

Amnesty International je dobrovolnické, politicky nestranné a nezávislé hnutí lidí, kteří bojují proti bezpráví i nesvobodě a usilují o dodržování lidských práv po celém světě.

Trans*parent usiluje o podporu a prosazování práv a pozitivních společenských změn ve prospěch transgender, nebinárních a intersex osob v České republice.

Pride House – Velký sál