Proč potřebujeme LGBTQ+ psychologii?

Skupina pěti studujících z katedry psychologie na FF UK se společně s předsedou Queer Geography a výzkumníkem NUDZ Michalem Pitoňákem před několika lety zasadila o založení prvního předmětu zaměřeného na LGBTQ+ psychologii na Univerzitě Karlově. V této době se u nás rovněž začala ve veřejné diskuzi tematizovat problematika tzv. menšinového stresu a místní výzkum v oblasti LGBTQ+ psychologie začal nabírat obrátky. Situace LGBTQ+ lidí je kvůli stigmatizaci a nejrůznějším formám diskriminace specifická a vyžaduje zvláštní pozornost, kterou „tradiční” obsah psychologických učebnic nenaplňuje. V rámci akce se budete moci nejen dozvědět více o aktuálních poznatcích a výsledcích výzkumů z Česka, ale také diskutovat a vznášet dotazy či podněty.

Vstupné – zdarma

Vibe check – tichá akce (bez hlasité hudby, křiku apod.), možnost sezení, vnitřní prostor

Trigger warnings – V rámci akce budeme upozorňovat na diskriminaci a stigmatizaci jakožto podstatu menšinového stresu. Některé citlivé osoby, které akutně řeší například jejich dopady, mohou reagovat citlivě, byť je rovněž možné, že budou takovou událostí posíleny.

Moderuje – Michal Pitoňák, výzkumný pracovník NÚDZ, předseda QG

Hosté*Hostky
Markéta Matějová – psycholožka, studentka psychologie, členka QG
Václav Jehlička – student psychologie, člen QG
Eliška Suchánková – studentka psychologie
Eliška Smolková – psycholožka, studentka psychologie
Anna Kubešová – psycholožka, studentka psychologie

PořádáQueer Geography
Queer Geography, z. s. (QG) je komunitní organizace, která se specializuje na zpřístupňování mezioborových poznatků a porozumění dotýkajících se oblasti lidské sexuality a genderové identity. QG se zasazuje o podporu a přijetí sexuální a genderové rozmanitosti v širší společnosti, a to prostřednictvím výzkumu, vzdělávání, projektů, organizací různých událostí a spolupráce s dalšími organizacemi.

Pride Life – Divadlo

Karoliny Světlé 286/18