Prague Queer Heritage Tour 2023

Zajímá vás, jak se gayům a lesbám žilo v Praze v nedávné i vzdálenější minulosti? Na procházce s historikem Janem Seidlem se ponoříte do queer atmosféry meziválečného období, nacistické okupace, komunistického režimu i „divokých” 90. let. Na toulky po Starém Městě, Novém Městě, Vinohradech a Smíchovem, které proběhly během několika předcovidových ročníků Prague Pride, navážeme letošní procházkou po kdysi dělnické čtvrti Žižkov.
Sraz u kostela Nanebevzetí Panny Marie v Olšanech.

Vstupné – zdarma

Vibe check – hlasitá akce, pouze k stání, venkovní prostor

Trigger warnings – během vycházky budou zmiňována i témata související s nešťastnými historickými událostmi 20. století

PořádáSpolečnost pro queer paměť, z. s.
Společnost pro queer paměť se vytvořením svých sbírek, archivu a muzea staví proti vynucenému zapomenutí na životy lidi, kteří byli nuceni žít ve skrytých společenstvích, vyřazeni z rodinných tradic a vzpomínkových rituálů. Výsledky její práce přispívají k usnadnění života nových generací queer lidí – aby nemuseli vstupovat do života s ničivou představou osamělosti a vyloučení.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Olšanech

Jana Želivského 7