Pohádka o Ideální Oběti – tradiční mýty o obětech homofobního a transfobního násilí

Byla jednou jedna Oběť, která se jmenovala Ideální. Ta Oběť byla hodná, laskavá, počestná a vyhýbala se všem konfliktům. Přesto na ni někdo zaútočil. Oběť se bránila, protože jinak by si o ní řekli, že se jí to asi líbí. Ale zase se nebránila moc, protože to se na Ideální Oběť nesluší. Hned po útoku šla na policii a cestou si stačila zajistit všechny svědky a důkazy. Byla smutná a zkroušená, ale nekřičela a neplakala, aby nikoho neobtěžovala svými emocemi. Svému pachateli ihned odpustila, protože tak to laskavá Ideální Oběť dělá. Padli si kolem krku a pokud nezemřeli, šťastně žijí dodnes.
Hloupá pohádka, že ano? Možná proto, že Ideální Oběť neexistuje. Existujeme my, lidé z masa a kostí, s vlastní duší, emocemi, potřebami. My, kterých se homofobní a transfobní násilí dotýká. Přesto po nás někteří lidé chtějí, abychom se chovali jako v pohádce.

Pojďme se tedy podívat nejen na ty žité pohádkové mýty, ale především na naše potřeby a na to, jak si je můžeme naplnit, aby náš život místo pohádky nebyl hororem.

Vstupné – zdarma

Přístupnost akce – bezbariérová

Vibe check – tichá akce (bez hlasité hudby, křiku apod.), možnost sezení, vnitřní prostor

Trigger warnings – homofobie, transfobie

PořádáIn IUSTITIA
In IUSTITIA je nezisková organizace, která se zabývá tématem předsudečného násilí. Poskytuje sociální a právní služby obětem předsudečného násilí, provádí monitoring a výzkumy na témata spjatá s tímto fenoménem, realizuje školení pro policii, odbornou i laickou veřejnost a usiluje o legislativní změnu s cílem narovnat práva obětí předsudečného násilí, zejména s ohledem na oběti napadené pro jejich vztahovou orientaci, genderovou identitu, zdravotní stav nebo postižení.

Pride Life – Dřevák

Karoliny Světlé 286/18