Podpůrná skupina pro lidi věnující se aktivismu

Vyměníme si své zkušenosti a vyventilujeme emoce, které jsou s činností aktivistů*tek spojené. Promluvíme si o tom, jak reagovat nebo nereagovat na lidi, kteří si myslí, že mají právo nám mluvit do života. Kteří tvrdí, že je obtěžujeme, nebo nám předhazují, že kvůli nám je na tom svět hůře, než kdy byl. Protože chceme vytvořit bezpečné prostředí, kde dostane každý svůj prostor, je počet osob omezen na maximálně 16. Podpůrnou skupinu budou facilitovat Jana Soukupová a Karel Pavlica z poradny sbarvouven.cz.

Vstupné – zdarma

Vibe check – Komorní akce (16 lidí), tichá (bez hlasité hudby, křiku apod.), vyžaduje interakci s publikem nebo ostatními zúčastněnými, možnost sezení, vnitřní prostor

PořádáPrague Pride
“Jsme nevládní nezisková organizace, pro kterou je na prvním místě člověk a jeho lidská důstojnost. Respekt a rozmanitost jsou naše základní hodnoty. Věříme v demokracii a právní stát založený na úctě k lidským právům. Naším posláním je utvářet respektující a bezpečné prostředí, ve kterém mohu být LGBT+ lidé sami sebou.”

Pride Life – Dřevák

Karoliny Světlé 286/18