Partnerské násilí v LGBTQ+ vztazích

Nezáleží na sexuální orientaci nebo genderové identitě, násilnosti se mohou objevit v jakémkoliv vztahu. Přednáška rozkrývá toto opomíjené téma a nahlíží na něj optikou života queer lidí. Snahou je, abychom porozuměli, proč je partnerské násilí v LGBTQ+ vztazích tabuizováno. Proto je zaměřena na specifika, výzvy a překážky, kterým LGBTQ+ osoby zažívající domácí násilí musí čelit. Cílem přednášky je posílit informovanost a porozumění speciální dynamice queer vztahů tak, abychom mohli usilovat o bezpečnější a zdravější partnerský život pro všechny.

Akce je realizována s podporou Norských fondů.

Vstupné – zdarma

Vibe check – tichá akce (bez hlasité hudby, křiku apod.), možnost sezení, vnitřní prostor

Trigger warnings – násilí

PořádáSPONDEA
SPONDEA zajišťuje služby krizové pomoci, intervenčního centra a program pro zvládání vzteku a agrese. Program Chci ovládnout vztek je tu pro všechny, kteří ve vzteku ubližují svým blízkým a přejí si změnu. Již více než deset let organizace pomáhá zastavit násilí v blízkých vztazích, a umožnit tak partnerům*kám, rodičům i dětem žít klidnější a spokojenější život.

Pride House – Malý sál