Náckové mezi námi

Romská LGBTQ+ komunita čelí diskriminaci z více stran. Organizace ARA ART připravila debatu zaměřenou na rasismus uvnitř LGBTQ+ menšiny. I uvnitř ní dochází k utlačování práv marginalizovanějších skupin obyvatel. Organizace ARA ART se také snaží zvyšovat povědomí o rasizované romské LGBTQ+ problematice ve většinové společnosti, porozumět jí a zejména zpochybňovat škodlivé stereotypy a stigmatizaci jak ve většinové, tak v romské společnosti. Jejím cílem je vytvářet bezpečný prostor pro všechny členy*členky romské LGBTQ+ komunity, včetně těch, kteří jsou často vyloučeni*y nebo přehlíženi*y. Svou prací usiluje o vytvoření spravedlivější a inkluzivnější společnosti, v níž mohou všechny osoby žít svůj život bez diskriminace a předsudků.

Vstupné – zdarma

Přístupnost akce – přístupná se psem

Vibe check – komorní akce (do cca 30 lidí), možnost sezení, venkovní prostor

Trigger warnings – rasismus, sexismus, transfobie

PořádáARA ART, z. s.
ARA ART, z.s., je nezisková organizace působící v České republice, která se zaměřuje na podporu práv a zviditelňování LGBTQ+ romských komunit. Jejím hlavním cílem je prosazovat uznání a dodržování lidských práv romských LGBTQ+ osob a usilovat o vytvoření inkluzivnější a spravedlivější společnosti. Jednou z hlavních priorit ARA ART je řešit vícečetnou diskriminaci a násilí vůči LGBTQ+ Romům a poskytovat podporu a zdroje těm, kteří se s takovým špatným zacházením setkali.

Pride House – Malý sál