LGBTQ+ symboly: diskuze a workshop

Dnešní vlajky a další symboly jsou součástí dlouhé, bohaté a někdy bolestivé historie. Zúčastněte se lekce, která odhalí naši minulost a dějiny queer symbolů. Budeme o nich diskutovat, připomeneme si, co reprezentují a jak byly využívány ke komunikaci mezi členy komunity. Pokusíme se také zjistit, které symboly jsou pro nás nejdůležitější. Součástí akce bude i workshop, na němž si z korálků vytvoříme vlastní symboly, které nám pomohou se rozeznat, tak jak tomu bylo v minulosti.

Vstupné – zdarma

Přístupnost akce – bezbariérová

Vibe check – komorní akce (do cca 30 lidí), venkovní prostor

PořádáQueer & Trans Youth
„Naším posláním je vytvářet inkluzivní, bezpečnou komunitu queer mládeže, zvyšovat povědomí o právech LGBTQI+ mládeže, společně nacházet sílu, bavit se a vyprávět světu naše příběhy. Každý měsíc pořádáme 12+ setkání naživo i online pro LGBTQI+ dospívající (13-21 let) v Praze i mimo ni.“

Pride House – Velký sál