Jak založit pride tradici ve vašem městě

Na pride dneska nemusíte jenom do Prahy, průvody hrdosti zažívají boom po celé republice. Od Ostravy až po Most vznikají lokální aktivistické iniciativy, které chtějí queerovat veřejný prostor krajských měst a mluvit o tom, že LGBT+ osoby nežijí jen v hlavním městě, ale na celém území našeho státu. A všude mají právo cítit se dobře a být součástí společnosti. Jak toho docílit? A jak můžete založit pride tradici ve vašem vlastní městě? Inspiraci vám poskytnou tři odvážné ženy, které vystoupí v panelové diskuzi.

Vstupné – zdarma

Přístupnost akce – vhodná i pro náctileté

Vibe check – tichá akce (bez hlasité hudby, křiku apod.), možnost sezení, vnitřní prostor

Hostky
Sára Vašičková – studentka filmové vědy, fotografka a filmařka. V roce 2019 založila duhovou akci Slavex pride jako odpověď na homofobní komentáře směrované k jejímu rodnému městu. Je také členkou spolku Q-prostor Zlín, která pořádá queer akce ve Zlínském kraji.

Karolína Nodesová – je hudebnice a studentka mezinárodních vztahů. Se skupinou přátel ve svém rodném Mostu založila první pride v severních Čechách. Druhý ročník Most Pride se koná již 19. srpna! Na cestě za pridem čelila iniciativa výhružkám násilím a smrtí i systémovým a politickým překážkám. Jak těmto problémům čelit (a nezbláznit se při tom!) vám Kája ráda poradí.

Míša Chillová – Brno Pride Week

PořádáPrague Pride
Jsme nevládní nezisková organizace, pro kterou je na prvním místě člověk a jeho lidská důstojnost. Respekt a rozmanitost jsou naše základní hodnoty. Věříme v demokracii a právní stát založený na úctě k lidským právům. Naším posláním je utvářet respektující a bezpečné prostředí, ve kterém mohu být LGBT+ lidé sami sebou.

Pride House – Malý sál