Jak vypadá správný queer člověk? Tradice vs současnost.

Tradice formují náš vztah k nám samotným. Společnost prostřednictvím diskurzů a stereotypů tlačí na to, jak mají těla vypadat ve vztahu ke konvencím, ve vztahu k tradicím. Jak vypadá správný queer člověk, trans člověk, nebinární člověk? Jaký vliv má obecný mocenský diskurz na to, jak vypadají těla queer lidí? Jak je s nimi zacházeno v různorodých institucích, ať už se jedná o ty zdravotnické nebo sociální?

Vstupné – zdarma

Přístupnost akce – vhodná i pro náctileté, přístupná se psem

Vibe check – možnost sezení, vnitřní prostor

Trigger warnings – marginalizace a oprese LGBT+ lidi, diskriminace na základě vzhledu

ModerujeJolana Hošková, doktorandka FHS UK, která zde zároveň vyučuje a ve své práci se zaměřuje na tělesnou autonomii queer lidí a na reprodukční práva

Pořádá Prague Pride
Jsme nevládní nezisková organizace, pro kterou je na prvním místě člověk a jeho lidská důstojnost. Respekt a rozmanitost jsou naše základní hodnoty. Věříme v demokracii a právní stát založený na úctě k lidským právům. Naším posláním je utvářet respektující a bezpečné prostředí, ve kterém mohu být LGBT+ lidé sami sebou.

Pride House – Malý sál