Hatespeech a možnosti jeho řešení

Otevřete sociální sítě a tam se vyvalí kupa hejtů, posměšků, urážek, výhrůžek. Nelíbí se vám to a nechcete to nechat plavat. Jenže co s tím? Má smysl příspěvky nahlašovat a přispěvatele blokovat? Nebo to oznámit na policii? A jak zajistit důkazní materiál? Má to vůbec smysl? Jaká je šance, že policie útočníky najde a že budou potrestáni? Nebude to pro mě riskantní, když někoho nahlásím na policii? Když se setkáme s hatespeechem, který se nás dotýká, napadne nás spousta otázek, na které si sami těžko budeme hledat odpovědi. Pracovníci*ice z Poradny Justýna však mají na tomto poli spoustu zkušeností a odpovědi nabídnout mohou. Pojďme si je poslechnout a podebatovat s nimi, ať jsme pro příště připraveni.

Vstupné – zdarma

Přístupnost akce – bezbariérová

Vibe check – tichá akce (bez hlasité hudby, křiku apod.), možnost sezení, vnitřní prostor

Trigger warnings – homofobie, transfobie

PořádáIn IUSTITIA
In IUSTITIA je nezisková organizace, která se zabývá tématem předsudečného násilí. Poskytuje sociální a právní služby obětem předsudečného násilí, provádí monitoring a výzkumy na témata spjatá s tímto fenoménem, realizuje školení pro policii, odbornou i laickou veřejnost a usiluje o legislativní změnu s cílem narovnat práva obětí předsudečného násilí, zejména s ohledem na oběti napadené pro jejich vztahovou orientaci, genderovou identitu, zdravotní stav nebo postižení.

Pride Life – Dřevák

Karoliny Světlé 286/18