Dílna queer teologie osvobození

Když se použije slovo tradice, netrvá dlouho dostat se ke slovu náboženství. Ty nejostřejší argumenty a nejbolavější vyjádření podrývající lidskou důstojnost LGBT+ lidí nejčastěji zaznívají z úst těch, kteří se zaštiťují svým náboženským přesvědčením. Je tento přístup ale v souladu s obrazem člověka stvořeného podle božího obrazu? Teologie osvobození jakožto směr křesťanské sociální teologie a teologie politiky bere v potaz životní zkušenost lidí, kteří stojí na okraji, žijí mimo bohaté a vlivné vrstvy. Bere v potaz příběhy lidí, jejichž příběhy nejsou součástí mainstreamu. Jak takové přemýšlení probíhá? A co může přinést pro reflexi naší vlastní zkušenosti, co může vypovídat o tom, čemu se někdy říká Stvoření? To a více můžete zjistit na dílně queer teologie osvobození vedené Martinem Tománkem a Veronikou Dočkalovou.

Vstupné – zdarma

Vibe check – komorní akce (akce do cca 30 lidí), možnost sezení, vnitřní prostor

Trigger warnings – náboženství, křesťanství, víra, církev, Ježíš Kristus

Moderují
Martin Tománek – Několik let působil v aktivistickém křesťanském kolektivu Prázdné trůny, je členem SdruŽen, lektorem feministické školy a kurzu teologie osvobození a absolvoval letní školu dialogu marxismu a křesťanství. Je ovlivněn Tolstým, Gutiérrezem, Sankarou a Freirem.

Veronika Dočkalová – Při hledání svého místa v církvi několik let vedla společenství LGBT+ věřících Logos. Nyní věří hlavně tomu, že je potřeba svoji zkušenost přijmout jako svébytný způsob uchopení transcedentna. Ráda si o své zkušenosti povídá s druhými, stejně jako ráda vyslechne zkušenosti ostatních.

PořádáPrázdné trůny
Emancipační spirituálně aktivistický kolektiv.

Pride House – Malý sál