Být LGBTQ+ v Česku 2022

Jak se doopravdy žije LGBTQ+ lidem u nás zjišťovala zatím nejkomplexnější studie. Přijďte se seznámit s jejími výsledky, které jsou přehledně rozdělené do sekcí věnujících se zákonným opatřením, diskriminaci, obtěžování nebo násilí. Výsledky jsou také rozděleny podle jednotlivých podskupin – jak na základě sexuální orientace, tak na základě genderové identity, abychom získali co nejúplnější vhled do současné situace. Studie Být LGBTQ+ v Česku navazuje na předchozí výzkum veřejné ochránkyně práv z roku 2018, který částečně vycházel z výzkumu Evropské Agentury pro základní práva (FRA). Na akci budeme nejen o výsledcích diskutovat s Lenkou Královou (pořad V Tranzu) a Martinem Bískem (podcast Gay Guys).

Vstupné – zdarma

Přístupnost akce – přístupné se psy

Vibe check – tichá akce (bez hlasité hudby, křiku apod.), možnost sezení, vnitřní prostor

Trigger warnings – v rámci události budeme prezentovat vybrané příběhy LBGTQ+ osob, které se setkali*y s diskriminaci, některé výpovědi mohou citlivé osoby rozrušit

Moderují – Michal Pitoňák a Marcela Macháčková

Hosté*ky
Lenka Králová
– moderátorka pořadu v Tranzu
Martin Bísek – podcast Gay Guys

PořádáQueer Geography
Queer Geography, z. s. (QG) je komunitní organizace, která se specializuje na zpřístupňování mezioborových poznatků a porozumění dotýkajících se oblasti lidské sexuality a genderové identity. QG se zaměřuje a zasazuje o podporu a přijetí sexuální a genderové rozmanitosti v širší společnosti, a to prostřednictvím výzkumu, vzdělávání, projektů, organizací různých událostí a spolupráce s dalšími organizacemi.

Pride House – Velký sál