Are You A Hybrid? Queer design Stephena Burkse

Jak se design věcí, které nás obklopují, stane queer? Záleží nutně na tom, s kým designér spí, nebo jde o užívání věcí a prostoru queer lidmi? Anebo je to ještě jinak a design čteme jako způsob komunikace? Pro queer design a queer domácnosti byl už od 19. století určující konflikt mezi veřejnou a soukromou sférou. Přinesla změny (a jaké) pandemie covidu? Jak se viditelnost genderových a sexuálních menšin může propsat do tvaru běžných věcí? Na příkladu afroamerického designéra Stephena Burkse budeme s historikem designu Ladislavem Jacksonem hledat odpovědi na tyto a další otázky.

Vstupné – zdarma

Přístupnost akce – přístupná se psem

Vibe check – komorní akce (do cca 30 lidí), tichá (bez hlasité hudby, křiku apod.), možnost sezení, vnitřní prostor

Trigger warnings – budou diskutována témata intersekce queer a útlaku černochů v historii a v nedávné minulosti

Hosté
Ladislav Jackson (dříve Ladislav Zikmund-Lender) je historik umění, architektury a designu. Od roku 2015 zastává různé funkce ve Společnosti pro queer paměť, je pedagogem na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně, spoluautorem knih Homosexualita v dějinách české kultury a Teplá Praha. Na přelomu roku 2023 a 2024 mu vyjde kniha Obrazy jiné touhy, do níž přispělo 16 autorek a autorů a která se zabývá dějinami queer umění a vizuality v českých zemích. Přednáší na mezinárodních konferencích na téma queer historie a queer prostorovosti a designu. Kromě kurzů z dějin umění a architektury přednáší kurzy feministické a queer teorie a kritických rasových studií.

Pořádá Společnost pro queer paměť, z. s.
Společnost pro queer paměť sdružuje ty, kdo chtějí přispět k uchovávání v paměti životních příběhů lidí neheterosexuální orientace a pohlavně a genderově nenormativní identity v Česku. Od roku 2014 buduje muzeum a archiv, které shromažďují věcné doklady, písemné dokumenty i záznamy příběhů, odborně je zpracovává a zpřístupňuje je veřejnosti.

Pride House – Sál

Štěpánská 35