Zvládám vztek

Jak funguje vztek, proč ho zažíváme a k čemu nám může být užitečný? Na workshopu společně rozkryjeme mnohovrstevnost této silné emoce a dalších s ní spojených pocitů. Získáte užitečné nástroje, abyste ve vzteku neubližovali*y lidem kolem sebe. Naučíte se zastavit dříve, než řeknete či uděláte něco, čeho byste pak litovali*y. Čeká vás trochu teorie, hodně metafor, praktické tipy, inspirace od ostatních, pohyb – a hlavně prostředí otevřené pro nové zážitky a poznání sebe sama.

Akce je realizována s podporou Norských fondů.

KAPACITA WORKSHOPU JE JIŽ NAPLNĚNA.

Vstupné – zdarma

Vibe check – komorní akce (20 lidí), tichá (bez hlasité hudby, křiku apod.), vyžaduje interakci s publikem nebo ostatními zúčastněnými, možnost sezení, vnitřní prostor

Trigger warnings – násilí v blízkých vztazích

Moderuje – Jiří Ammer, psycholog a psychoterapeut pro práci s osobami, které se dopouští násilí (lektor workshopu)

PořádáSPONDEA
SPONDEA zajišťuje služby krizové pomoci, intervenčního centra a program pro zvládání vzteku a agrese. Program Chci ovládnout vztek je tu pro všechny, kteří ve vzteku ubližují svým blízkým a přejí si změnu. Již více než deset let organizace pomáhá zastavit násilí v blízkých vztazích, a umožnit tak partnerům*kám, rodičům i dětem žít klidnější a spokojenější život.

Pride Gallery

Vodičkova 707/37