Život neslyšícího trans muže

Že se v České republice potýkáme s předsudky vůči queer lidem není žádnou novinkou. A častým terčem těchto útoků bývají právě trans lidé. Jak si Kevin procházel tzv. „sexuologickým kolečkem“ a jakým způsobem probíhala psychologická vyšetření před tranzicí? Jak se ohledně své identity svěřoval okolí? Je v neslyšící komunitě velká transfobie? Na tyto a mnoho dalších otázek se budeme snažit najít odpovědi.

Akce bude tlumočena do českého jazyka a je přístupná jak neslyšícím, tak všem slyšícím, kteří*ré se chtějí něco dozvědět o životě neslyšících.

Akce se koná v komunitním centru MOJA, které je projektem České unie neslyšících. Najdete ho v Havlíčkově ulici, hned vedle Masarykova nádraží. U vchodu vás navede člen našeho spolku, abyste nezabloudili.

Vstupné – 150 Kč

Přístupnost akce – vhodná i pro děti a náctileté, tlumočena do českého znakového jazyka

Vibe check – tichá akce (bez hlasité hudby, křiku apod.), možnost sezení, vnitřní prostor

Moderuje – Matěj Čipera, vedoucí Tichých zpráv (zpráv v českém znakovém jazyce) a lektor českého znakového jazyka v organizaci Tichý svět. Ve volném čase se věnuje osvětové činnosti ve spolku Duha pro neslyšící, kde je členem výboru.

Host – Kevin Modrý, neslyšící transgender muž, který se již mnoho let angažuje v queer neslyšící komunitě

PořádáDuha pro neslyšící
Duha pro neslyšící je v České republice jediný lidskoprávní spolek, který se zaměřuje na osvětu a vzdělávání veřejnosti a komunity Neslyšících. Jedná se zejména o otázky menšinové identity a odstraňování bariér pro osoby, které jsou menšinou v menšině – queer neslyšící. Spolek je primárně veden neslyšícími queer aktivisty a působí na dobrovolné bázi.

Komunitní centrum MOJA

Havlíčkova 4