Život neslyšícího gaye a neslyšící lesby

Matěj a Karolína jsou dva mladí queer lidé, kteří od narození neslyší a jejichž mateřštinou je český znakový jazyk. Takový člověk se od narození musí potýkat se situacemi, že mu mnoho lidí v jeho okolí nerozumí a on nerozumí jim. A navíc se musí v určité životní fázi potýkat s vnitřním a vnějším coming-outem, který je ještě o něco komplikovanější, neboť neslyšící člověk nemá přístup k informacím ve svém rodném jazyce.

Jaké to je, být součástí dvou menšin? Jaké to je, být neslyšící matka lesba, která se sama stará o slyšícího syna? S jakou diskriminací se takový člověk musí potýkat? Jsou neslyšící lidé více homofobní? Na tyto otázky a mnohé další se budeme snažit najít odpovědi.

Akce bude tlumočena do českého jazyka a je přístupná jak neslyšícím, tak všem slyšícím, kteří*ré se chtějí něco dozvědět o životě neslyšících.

Akce se bude konat v Pevnosti – Českém centru znakového jazyka ve Vršovicích, které mimo jiné pořádá kurzy českého znakového jazyka. Do takového kurzu se sami můžete přihlásit na jejich webových stránkách, pokud se chcete naučit český znakový jazyk. Moc děkujeme za propůjčení prostor.

Vstupné – 150 Kč

Přístupnost akce – vhodná i pro děti a náctileté, bezbariérová, tlumočena do českého znakového jazyka

Vibe check – tichá akce (bez hlasité hudby, křiku apod.), možnost sezení, vnitřní prostor

Moderuje – Viktor Čermák, neslyšící student oboru jazyky a komunikace neslyšících na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Momentálně se zabývá lingvistikou znakových jazyků a kulturou neslyšících. Původně pochází ze Slovenska, ale v patnácti letech se přestěhoval kvůli studiu do Prahy, kde žije dosud.

Hosté*ky
Matěj Čipera – vedoucí Tichých zpráv (zpráv v českém znakovém jazyce) a lektor českého znakového jazyka v organizaci Tichý svět. Ve volném čase se věnuje osvětové činnosti ve spolku Duha pro neslyšící, kde je členem výboru.
Karolína Hrdinová – žena na mateřské dovolené, sama vychovává svého malého slyšícího syna. Nedávno se připojila do spolku Duha pro neslyšící, kde pomáhá organizovat vzdělávací a volnočasové akce pro queer neslyšící.

PořádáDuha pro neslyšící
Duha pro neslyšící je v České republice jediný lidskoprávní spolek, který se zaměřuje na osvětu a vzdělávání veřejnosti a komunity neslyšících Jedná se především o otázky menšinové identity a odstraňování bariér pro osoby, které jsou menšinou v menšině – queer neslyšící. Spolek je primárně veden neslyšícími queer aktivisty a působí na dobrovolné bázi.

Pevnost – České centrum znakového jazyka

Bulharská 734/28