Neslyšící gay rodina – pěstounství a adopce

V debatě se budeme zabývat rozdílem mezi registrovaným partnerstvím a manželstvím, mezi pěstounskou péčí a adopcí. Jak tyto rozdíly ovlivňují výchovu dětí? Cítí se v tomto právním svazku Petr a Josef spokojeni? Co by si přáli v České republice změnit, aby se jim žilo jako rodině lépe? Na tyto otázky a mnohé další se budeme snažit najít odpovědi.

Akce bude tlumočena do českého jazyka a je přístupná jak neslyšícím, tak všem slyšícím, kteří*ré se chtějí něco dozvědět o životě neslyšících.

Akce se koná v Pevnosti – Českém centru znakového jazyka ve Vršovicích, které mimo jiné pořádá kurzy českého znakového jazyka. Do takového kurzu se sami můžete přihlásit na webových stránkách organizace. Moc děkujeme za propůjčení prostor.

Vstupné – 150 Kč

Přístupnost akce – vhodná i pro děti a náctileté, bezbariérová, tlumočena do českého znakového jazyka

Vibe check – tichá akce (bez hlasité hudby, křiku apod.), možnost sezení, vnitřní prostor

Moderuje – Amália Basalová, aktivně se zapojuje do neslyšící komunity a je členkou výboru spolku Duha pro neslyšící a členkou výboru European Deaf Youth. Ráda vaří a cestuje.

Hosté – Petr Vysuček, neslyšící aktivista za práva neslyšících a znakového jazyka, ředitel Pevnosti – Českého centra znakového jazyka, spoluzakladatel organizace Deaf Friendly a lektor českého znakového jazyka. Je otcem tří dětí a manželem Josefa Herze, který bude na akci také přítomen.

Pořádá Duha pro neslyšící
Duha pro neslyšící je v České republice jediný lidskoprávní spolek, který se zaměřuje na osvětu a vzdělávání veřejnosti a komunity Neslyšících. Jedná se zejména o otázky menšinové identity a odstraňování bariér pro osoby, které jsou menšinou v menšině – queer neslyšící. Spolek je primárně veden neslyšícími queer aktivisty a působí na dobrovolné bázi.

Pevnost – České centrum znakového jazyka

Bulharská 734/28