Bohoslužba v předvečer Prague Pride

Festival opět zahájí bohoslužba v gotickém kostele sv. Martina ve zdi na Starém Městě. Staletá budova každoročně představuje skvělé zázemí pro zahájení Prague Pride. Během bohoslužby se tu setkávají historie, tradice i současnost, protože církev je především pestré společenství živých lidí shromážděných kolem prostřeného stolu. Bohoslužbu připraví spolu s evangelickou mládeží farář Matěj Opočenský. Věříme, že se podaří i díky společným modlitbám dobře zahájit další ročník festivalu.

Vstupné – zdarma

Vibe check – možnost sezení, vnitřní prostor

PořádáLogos
Logos je ekumenické společenství věřících s odlišnou vztahovou orientací a rodovou identitou, jejich rodin, příbuzných či přátel. Logos je společenství otevřené, respektuje identitu a osobnost lidí, kteří k nim přicházejí, a to jak z hlediska jejich duchovního života, tak i z hlediska jejich identity.

Kostel sv. Martina ve zdi

Martinská 8