Přirozeně: Vernisáž

Vernisáž výstavy „Přirozeně“ lucemburského fotografa Pita Redinga.

Pit Reding (LU) skrze své fotografie zachycuje a zkoumá témata queer a jejich zobrazení a oslavuje LGBTQIA+ komunitu v Lucembursku a okolí. Ve svém projektu “Přirozeně” se zaměřuje na rozmanitost queer párů. Prostřednictvím ostře nasvícených obrazů konfrontuje diváka s faktem, že queer vztahy mohou nabývat různých podob a forem. Jeho postoj zachycuje pocit síly pramenící z pohledu za heteronormativní standardy. Tím, že každý pár staví do jiné venkovní scenérie, vyjadřuje umělec svoje přesvědčení, že LGBTQIA+ vztahy jsou něčím výsostně přirozeným, něčím, co odkazuje zpět ke starověkým civilizacím a k přírodě. Umělcovy kulisy se tak stávají bezpečným prostorem, kde každý může opustit svoji ochrannou ulitu a být sám sebou bez pocitu studu. Jasné světlo, které osvěcuje každou z fotografií celé série, zpodobňuje kouzelnou hodnotu lásky samotné. Nejde jen o lásku, která pojí lidi ve vztazích, ale i o lásku, kterou cítíme k sobě samým, když přijmeme svoji genderovou identitu a sexualitu. V tomto smyslu umělec podporuje sebeuvědomění LGBTQIA+ osob tím, že zachycuje jejich bytí samostatně i v páru.

Po mnoho let hrálo mediální zobrazení LGBTQIA+ osob podstatnou roli v budování stereotypu, že queer vztahy vždy končí tragicky. V reakci na to chce Pit nastolit mnohem pozitivnější obraz queer párů a snaží se tedy skrze sílu svých dramatických výjevů ukázat LGBTQIA+ osobám, že mohou žít ve šťastných a zdravých vztazích. Nejde o zachycení krásy jako takové: je to spíše závazek dokumentovat vztahy lidí, kteří si zaslouží být slyšeni a viděni. Jak sám říká: kdybych jako dítě viděl více šťastných queer lidí v umění, filmech či televizních pořadech, nejspíš bych se méně styděl a můj coming out by přišel dříve.“

(text: Jil Kugener)

Vystoupí:
Pit Reding (nar. 1996) je fotograf žijící v Lucemburku. Po studiích na Lycée des Arts et Métiers (Arts and Visual Communication) začal pracovat jako grafik. Brzy však zjistil, že se chce věnovat něčemu jinému, neboť jeho zájem o fotografii začal růst. Fotografie je pro Pita prostředkem k zachycení momentů, jejichž sdílení považuje za důležité. Po několika letech se rozhodl ze své vášně učinit svoji profesi a v roce 2020, uprostřed covidové epidemie, otevřel vlastní tvůrčí atelier.
To, že nemá akademické vzdělání v oboru, dává Pitovi příležitost najít svůj vlastní způsob práce bez jakýchkoli omezení. Jeho styl bývá popisován jako odvážný a barevný, ale zároveň velmi intimní. Zachycuje osoby před objektivem v módních a dramatických scenériích, zároveń však ukazuje osobní charakter každé z nich.
Snaží se zapojit mnoho lidí z LGBTIQIA+ komunity. Jeho cílem je poskytnout platformu pro co největší množství lidí bez ohledu na jejich původ.

Pořadatel: Velvyslanectví Lucemburského velkovévodství

Diplomatické zastoupení Lucemburského velkovévodství v České republice