Pride Talk: Germany

Místo: Pride House – Velký sál

Cyklus hlavních debat letošního festivalu zaměřený na život a práva LGBTQ+ lidí v sousedních zemích. Pride Talk: Germany se koná s finanční podporou Česko-německého fondu budoucnosti.

Po pádu Berlínské zdi se rozdělená země opět sjednotila v Německo. Jak probíhal přenos názorů, způsobu života a postojů k právům menšin mezi východním a západním blokem? Co způsobilo směrování státu k liberalizaci a jak se stalo, že se z Berlína vyklubalo jedno z nejvíc oblíbených a navštěvovaných měst LGBTQ+ turismu? Nejen vyhlášené kluby a diskotéky mají za následek výskyt stále většího počtu expatů, kteří v Německu zůstávají dlouhodobě. Jaká je zkušenost domácích s migrací? Nejen o tomhle bude debatovat moderátorka Daniela Honigmann s aktivistou Alsfonsem Pantisano z asociace leseb a gayů a s Denizem Betzinem, v dragu vystupujícím pod pseudonymem VVandaVVhore. Oba se kromě jiného aktivně věnují problematice queer uprchlíků nejen z Ukrajiny. Seznam diskutujících uzavře Mikki Herlein z kampaně Out in Church, která spojuje queer lidi v katolických institucích. Přijďte do Pride Housu zjistit, jak tato činnost ovlivňuje jejich profesní a osobní životy a s čím vším se při ní musejí vypořádat.

  • Alfonso Pantisano, člen předsednictva Německého svazu leseb a gayů (LSVD e. V.), politik a člen řady lidskoprávních a ekologických organizací
  • Deniz Betzin, zakladatel United Queens of Munich, od začátku války na Ukrajině pomáhá tamnímu uprchlictvu překročit hranice
  • Miki Herrlein, člen skupiny kampaně OutInChurch (outinchurch.de)
  • Daniela Honigmann, moderátorka

Pořádá: Prague Pride

Debata se koná za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky a Česko-německého fondu budoucnosti.

Ministerstvo kultury
ČNFB